MAGIC – Dones i comunitats musulmanes contra la islamofòbia de gènere en la societat

Durada: 2021-2023

Pressupost: 205.989,55 €. Executat per l’IEMed: 94.850,94 €

L’objectiu de MAGIC és prevenir la islamofòbia de gènere a Espanya i Bèlgica, en particular en els mitjans de comunicació, dotant els líders de les comunitats i les dones musulmanes, els CSO que treballen en l’àmbit de la diversitat i els estudiants de periodisme, com a agents multiplicadors destacats en els esmentats països, de les habilitats i eines necessàries per identificar i combatre els estereotips contra les dones musulmanes en les narratives públiques; i fomentant el coneixement, el diàleg i la cooperació entre aquells grups i els professionals dels mitjans.

Per aconseguir aquests objectius, MAGIC preveu la realització d’un ampli ventall d’activitats, entre les quals hi ha pràctiques, campanyes de conscienciació, a més d’activitats de diàleg, difusió i participació. Aquestes accions, amb un destacat efecte d’amplificació, dotaran els grups objecte d’habilitats per identificar i abordar de manera efectiva els estereotips de gènere antimusulmans en contextos espanyols i belgues, així com d’eines que puguin ser reproduïdes i aplicades amb caràcter permanent més enllà de la finalització del projecte.

L’enfocament multilateral del projecte i les accions de diàleg incrementaran la cooperació, la confiança i la conscienciació respecte al discurs de l’odi cap a les dones musulmanes en els mitjans de comunicació, dels líders i les dones de les comunitats musulmanes, representants d’ONG/CSO i cercles mediàtics. Encara més, els ciutadans de la UE se sensibilitzaran respecte a l’esmentat discurs de l’odi contra les dones musulmanes i a les seves conseqüències i impacte a Espanya i Bèlgica.

Les activitats conjuntes i els continus intercanvis entre els grups objecte del projecte tindran com a resultat la creació de MAGIC –una coalició de dones i comunitats musulmanes contra la islamofòbia de gènere en la societat, que exercirà un rol cabdal en la difusió del projecte a llarg termini, prevenint, informant, actuant contra la islamofòbia de gènere en les narratives públiques i incrementant la conscienciació sobre aquest tema, així com promovent la inclusió de veus musulmanes en els mitjans més enllà de l’objectiu geogràfic i temporal del projecte.

El projecte ha rebut una ajuda del programa de la Unió Europea sobre drets, igualtat i ciutadania segons acord de subvenció núm. 963678.


Visiteu el web del projecte

Subscriu-te al newsletter del projecte

Líder


Socis


FINANÇAT PER