EuroMeSCo

EuroMeSCo és la xarxa principal de centres de recerca i think tanks a la regió euromediterrània. Fundada el 1996 com a resultat de la Declaració de Barcelona, la xarxa desenvolupa una investigació amb finalitat política d’impacte i promou polítiques de millora de la cooperació euromediterrània, molt especialment en l’àmbit del desenvolupament econòmic, les migracions i la seguretat. Veure pàgina web.

Social

EuroMeSCo