Treballa amb nosaltres

Uneix-te a la nostra missió de fomentar el diàleg i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterrànies i promoure la construcció progressiva d’un espai de pau i estabilitat a la regió.

Treballar a l’IEMed

Creiem que les persones amb talent i compromeses, que treballen amb esperit de col·laboració, poden aconseguir i maximitzar impactes. Totes les persones de l’IEMed tenen un paper rellevant dins l’institut per dur a terme la missió de promoure un espai compartit de pau i estabilitat a tota la regió euromediterrània. Volem que l’equip de l’IEMed es senti part de l’institut i contribueixi en aconseguir el seu màxim potencial. D’aquesta manera, perseguim l’excel·lència i compartim responsabilitats per complir els nostres compromisos que promouen els objectius de l’institut. El nostre equip és divers i dinàmic, des dels responsables de programes fins als que s’encarreguen dels operatius, i gaudim d’un entorn de treball únic, obert i inclusiu, caracteritzat per una cultura de respecte i tolerància mútua.

Veure vacants disponibles

Els nostres valors 

La diversitat i la inclusió estan profundament integrades en la nostra missió de promoure el diàleg, la comprensió mútua i la cooperació a tota la Mediterrània. Creiem que es creen institucions i comunitats més fortes quan s’accepten, es valoren i s’empoderen persones de tots els orígens, ètnies, gèneres, edats i procedències. Defensem aquests valors en col·laboració amb els nostres socis i interlocutors, així com també dins l’espai de treball. Això forma part dels nostres esforços continus per crear un canvi significatiu.

La nostra missió millora quan la pròpia plantilla reflecteix la diversitat de la regió mediterrània. Sentim orgull cap al nostre equip divers, que proporciona una varietat de perspectives, trajectòries laborals i acadèmiques i garanteix la creativitat, la qualitat i l’impacte del nostre treball.

Programa de pràctiques no remunerades 

A l’IEMed també oferim la possibilitat als estudiants, actualment inscrits a un programa d’estudi, d’unir-se a la nostra organització per a realitzar pràctiques de fins a 6 mesos. Per obtenir més informació sobre les pràctiques no remunerades, pots escriure a infobeques@iemed.org


Professional
Tècnic\a de recerca
Àrea: Polítiques euromediterrànies
24 de gener de 2023
Suport tècnic/a de projecte i comunicació
Àrea: Cultura, Gènere i Societat civil.
7 de febrer de 2023
Suport tècnic/a en l’àmbit de comunicació
Àrea: Direcció/Gerència
Candidata seleccionada: Clàudia Gomis
Convocatòria parcial dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les places de personal laboral
Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
25 de gener de 2022
Tècnic de difusió, laboral C1
Àrea: Polítiques regionals mediterrànies
Candidat seleccionat: Pol Alberti
Suport Administratiu/va Recursos Humans, laboral C1
Àrea: Serveis
Candidat seleccionat: Francesc Casas
Responsable de programa, laboral A1
Àrea: Món Àrab i Islàmic
Candidat seleccionat: Guillermo Velasco Figueras
Gestor/a de projecte, laboral A1
Àrea: Desenvolupament Sostenible i Integració Regional
Data límit: 31/08/2022
Suport tècnic i administratiu vinculat a l’acció de recerca de l’àrea de Món Àrab i Islàmic, laboral C1
Àrea: Món Àrab i Islàmic
Candidata seleccionada: Aida Traidi
Suport tècnic/a de projecte i comunicació, laboral C1
Àrea: Cultura, Gènere i Societat Civil
Candidata seleccionada: Paula Gomila Marqués
Convocatòria processos d’estabilització de places de personal laboral
Diverses àrees
Valoració definitiva de mèrits
Tècnic/a executiu/va en l’àmbit digital, laboral B1a l’Institut Europeu de la Mediterrània
Àrea: Direcció/gerència
Candidata seleccionada: Alba Casadellà
Suport tècnic de projecte i comunicació, laboral C1
Àrea: Desenvolupament sostenible i integració regional
Candidata seleccionada: Francesca Pugliese
Suport lingüístic, C1
Àrea: Direcció – Gerència
Resolució: la convocatòria s’ha declarat deserta
Suport administratiu/va de gestió, laboral C1
Àrea: Desenvolupament sostenible i integració regional
Candidat seleccionat: Matías Ibañez
Tècnic/a, laboral C1
Area: Món Àrab i Islàmic
Candidata seleccionada: Elisabetta Ciuccarelli
Administratiu/va, laboral C1
Àrea: Món Àrab i Islàmic
Candidata seleccionada: Oumaya Amghar
Administratiu/va, laboral C1
Àrea: Serveis
Candidat seleccionat: Francesc Casas
Director/a gerent/a, laboral A1
Àrea: Direcció Gerència
Candidat seleccionat: Roger Albinyana i Saigí
Director/a de Serveis, laboral A1
Àrea: Direcció Gerència
Candidata seleccionada: Anna Roy Solduga
Responsable de Programa, laboral A1
Àrea: Desenvolupament Sostenible i Integració Regional
Candidad seleccionat: Antoine Apprioual
Suport tècnic d’organització d’actes del projecte CREACT4MED (C1)
Àrea: Desenvolupament sostenible i integració regional
Candidata seleccionada: Giulia Dimonopoli
Suport tècnic de projecte i comunicació INVESTMED (C1)
Àrea: Desenvolupament sostenible i integració regional
Candidat seleccionat: Matías Ibáñez Sales
Coordinador/a de projectes europeus
Àrea: Direcció de Serveis i Recursos humans
Candidat seleccionat: Alberto Cerezo Soto
Tècnic/a de recerca
Àrea: Polítiques euromediterrànies EuroMesCo
Candidata seleccionada: Justine Belaïd
Administratiu/va, laboral C1
Àrea: Recursos humans i organització
Candidata seleccionada: Alba Mejías