Desenvolupament sostenible

Advoquem per un desenvolupament sostenible a la Mediterrània a través de la recerca i el diàleg per garantir el benestar social i natural necessari per a la vida humana.

En les darreres dècades, la regió mediterrània ha hagut de fer front a pressions creixents derivades de les activitats humanes. El seu capital natural únic i destacat que proporciona una forma de subsistència per a centenars de milions de ciutadans de la Mediterrània i nodreix el celebrat sistema de vida i la identitat de la regió, s’ha vist en perill a causa dels patrons insostenibles de producció i consum.

La necessitat de preservar la Mediterrània per a les generacions futures tot garantint el desenvolupament socioeconòmic que doni resposta a les necessitats de la generació actual exigeix una actuació urgent i coordinada a tota la regió, tenint en compte les especificitats de cada país.

A través d’aquest programa, l’IEMed promou l’actuació encaminada a conciliar el desenvolupament socioeconòmic de la Mediterrània amb la protecció i millora dels seus recursos naturals, la seva gran biodiversitat i els seus ecosistemes, alhora que dona resposta a l’enorme amenaça que suposa el canvi climàtic.

Reconeixent que la regió mediterrània afronta grans reptes que amenacen la sostenibilitat del seu desenvolupament social i econòmic, sobretot el canvi climàtic i el deteriorament mediambiental, el programa pretén incrementar la consciència i el coneixement d’aquests reptes entre els actors polítics regionals proporcionant espais per debatre iniciatives, accions i polítiques públiques que accelerin les transicions de sostenibilitat a la regió.

Aquest programa promou l’anàlisi i la recerca avançant en el coneixement i la presa de consciència per tal d’adaptar i mitigar els impactes del canvi climàtic i el deteriorament mediambiental a la Mediterrània, alhora que planteja solucions innovadores que assegurin que la lluita contra el canvi climàtic sigui indissociable de la prosperitat social i econòmica i els objectius establerts per l’Agenda 2030 de l’ONU.

A través de l’organització de conferències, projectes de recerca, debats i publicacions, el programa promou l’intercanvi de coneixement, bones pràctiques i desenvolupament de capacitats. Actua en una interfície entre ciència, política i societat civil, tot fomentant la cooperació i els partenariats entre els múltiples actors polítics regionals (dirigents d’àmbit regional i nacional, autoritats locals i regionals, entitats privades, actors de la societat civil i think tanks) sobre prioritats clau de l’agenda mediterrània de desenvolupament sostenible com l’acció pel clima, la transició energètica, el desenvolupament urbà sostenible, el canvi cap a les economies verda, blava i circular, la gestió sostenible dels recursos naturals, la seguretat humana i alimentària i el turisme sostenible.