Logotip i identitat visual

El logotip està dissenyat per identificar de manera única l’IEMed. La forma, la font i el color del logotip presentat no s’han de modificar. El logotip es pot fer servir en anglès, francès, espanyol i català. No es pot traduir a altres idiomes.

Descarrega el logotip i el manual d’identitat visual

Hi ha diverses versions del logotip disponibles per descarregar.

El manual d’identitat visual, que inclou l’ús del logotip oficial, també es pot baixar aquí.

Tingueu en compte que l’ús del logotip de l’IEMed està subjecte a autorització. Cada cas es considera individualment per determinar si es compleixen les condicions abans esmentades. Les sol·licituds s’han d’enviar al personal de l’IEMed involucrat amb terceres persones que sol·liciten l’ús del logotip amb finalitats de comunicació. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de l’ús proposat del logotip.

No es concedirà l’autorització si aquest ús és contrari als valors i principis de l’IEMed, si el logotip s’utilitzarà amb finalitats comercials o si s’utilitzarà juntament amb el logotip, el nom o la marca comercial d’una empresa.

L’ autorització no confereix cap dret a lexclusivitat.

Descarregar fitxer comprimit amb el logotip i el manual d’identitat visual:

Català

Espanyol

Anglès

Francès