Accessibilitat digital

L’IEMed han fet de l’accessibilitat digital una prioritat. 

Allò que es pretén amb l’accessibilitat web és trencar les barreres (físiques, sensorials, intel·lectuals, de context tecnològic, etc.) entre l’usuari i la web.  Una bona accessibilitat digital requereix respectar un conjunt de principis i tècniques quan es dissenya, es manté i s’actualitza un lloc web.

És molt important que la web sigui accessible per a així proporcionar un accés equitatiu i igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat. Una pàgina web accessible pot ajudar a persones amb discapacitat a què participin més activament en la societat.

A més, independentment de la plataforma tecnològica que s’empri, el lloc web ha de ser fàcilment navegable i el seu contingut accessible a qualsevol usuari. Per tant, qualsevol persona ha de tenir accés a la web independentment del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

Entenem que les persones accedeixen i experimenten la web de diferents maneres, i ens comprometem a proporcionar un lloc web fàcil i agradable d’utilitzar per al públic més ampli i divers, incloent, entre d’altres, les persones amb discapacitat, la gent gran o que disposen de qualsevol tipus de tecnologia per a una millor experiència. 

L’IEMed ha desenvolupat la seva pàgina web corporativa pensant en aquesta inclusivitat. 

Aquesta web ha estat creada amb un disseny responsiu, usable i accessible per garantir l’accés a totes les persones que ens consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi. 

L’accessibilitat forma part del nostre major compromís amb la diversitat i la inclusió.

Per fer el contingut web accessible, s’han desenvolupat les denominades Pautes d’Accessibilitat a al Contingut en la Web (WCAG), la funció principal és guiar el disseny de pàgines web cap a un disseny accessible, reduint d’aquesta manera barreres a la informació complint amb uns estàndards. 

Aquestes directrius s’organitzen sota quatre principis importants:

  1. Perceptible —Els components de la informació i de la interfície d’usuari han estar representats de manera que els usuaris puguin percebre-ho correctament. En la nostra web assegurem, per exemple, que el contrast entre el text i el seu fons compleix amb l’estàndard per permetre que aquells amb certes discapacitats visuals puguin llegir el nostre contingut. Les imatges contenen text visible amb diferents mides, i els subtítols o transcripcions s’acompanyen de recursos multimèdia perquè els usuaris puguin optar entre diferents alternatives per accedir al contingut.
  2. Operable —Els components de la interfície d’usuari i la navegació han de ser operables. Els visitants poden navegar i realitzar accions utilitzant només teclats, lectors de pantalla o una altra tecnologia d’assistència. El disseny responsiu fa que el nostre lloc sigui accessible a través de navegadors d’escriptori, dispositius mòbils i tauletes.
  3. Comprensible —La informació i el funcionament de la interfície d’usuari han de ser comprensibles. Utilitzem elements semàntics estàndards a tot el lloc web perquè la navegabilitat sigui senzilla, fàcil d’entendre i predictible. De la mateixa manera, evitem enllaços, formularis o altres interaccions que desencadenen automàticament canvis que pugin desorientar en relació amb el context.
  4. Robust—El contingut ha de ser prou robust que pugui ser interpretat de manera fiable per una gran varietat d’usuaris, incloses les tecnologies d’assistència. El nostre codi subjacent permet als visitants interactuar eficaçment amb característiques dinàmiques, com ara finestres modals, menús desplegables, presentacions de diapositives o carrusels.

La web de l’IEMed ofereix a aquelles persones amb discapacitat una oportunitat d’accedir a la informació i d’interactuar.

El nostre lloc web és parcialment conforme amb els estàndards d’accessibilitat d’acord amb les Directrius d’Accessibilitat al Contingut Web (WCAG) 2.1, nivell AA. 

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@iemed.org si teniu alguna pregunta o comentari relacionada amb els nostres esforços d’accessibilitat o voleu presentar una queixa o suggeriment relativa a l’accessibilitat web de l’IEMed.