Política de privacitat

1. Titularitat del domini

Atenent a les previsions de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa a l’usuari que ell nom del domini: www.iemed.org, www.euromedwomen.foundation, www.euromesco.net, www.xarxaespanyolafal.iemed.org, www.medthink5plus5.org, www.h2020connekt.eu i euromed survey of experts and actors, és titularitat de l’IEMed.

L’IEMed, amb CIF Q0801161A, té el seu domicili social al carrer Girona, 20, 08010 Barcelona.

L’adreça de correu electrònic de contacte de l’IEMed és info@iemed.org i el telèfon és el  93.244.98.50

El contacte del delegat de protecció de dades ( DPD): privacy@iemed.org

2. Informació general sobre Protecció de Dades: 

L’IEMed es compromet a garantir que les seves dades personals estiguin protegides i que no se’n faci un mal ús. 

La nostra Política de privacitat descriu la informació personal que recollim sobre els nostres usuaris, per què ho recollim, com la utilitzem i les mesures que l’usuari pot prendre en relació a les seves dades personals. La nostra política de privacitat també explica els processos seguits per protegir la seva privacitat. Aquesta norma és aplicable a la informació personal que recollim a través del nostre lloc Web (www.iemed.org) i les plataformes on line i web en què l’IEMed participa de forma directa (www.euromedwomen.foundation, www.euromesco.net, www.xarxaespanyolafal.iemed.org, www.medthink5plus5.org, www.h2020connekt.eu i euromed survey of experts and actors). 

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, 

L’IEMed es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

Les dades que l’usuari subministra en els diferents formularis habilitats són recollides d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar a l’usuari web el servei sol·licita. 

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

Quan l’usuari o subscriptor envia informació personal i utilitza els nostres llocs web i plataformes online, o fa clic a la casella d’acceptació de la política de privacitat o de subscripció, tant en relació amb el contingut del lloc web de l’IEMed com en la resta de plataformes en què participa, com validant expressament la presentació de formularis ubicats en aquest lloc web i la resta de plataformes associades, està confirmant que ha llegit i entès les condicions de política de privacitat que recull aquest document, i que dóna el seu consentiment legítim perquè les seves dades personals lliurades siguin tractades d’acord amb els objectius descrits en aquestes polítiques de privacitat i , en aquest sentit, implica la seva acceptació expressa per al tractament automatitzat i la inclusió de les seves dades en el Registre de Tractament de dades de l’IEMed. 

L’IEMed pot posar-se en contacte amb els seus usuaris i subscriptors per diversos mitjans: correu electrònic, correu electrònic, SMS, notificacions automàtiques i in-app, a través de les xarxes socials i per telèfon, però només amb el seu consentiment previ.

L’IEMed es responsabilitza de la informació personal que recull sobre els seus usuaris, i l’objectiu de l’IEMed és ser transparent sobre la forma de gestionar aquesta informació, així com atorgar el control sobre la informació cedida a l’usuari que la cedeix. 

Així, des de l’IEMed:

L’IEMed gestiona la informació personal cedida en base als principis de privadesa que figuren a continuació. Aquests principis reflecteixen el nostre compromís a protegir la privadesa dels nostres usuaris i gestionar la seva informació personal de manera adequada:

Finalitat, categoria de les dades i legitimació del tractament

A l’IEMed segons la forma en la que l’usuari ha proporcionat les dades personals, les dades son tractades en diferents categories i la finalitat del tractament varia en funció del mitjà pel qual l’usuari o subscriptor les ha proporcionat. 

En cadascun dels mitjans de recollida de dades s’informa de la finalitat del tractament de les dades i aquesta gestió es du a terme única i exclusivament si l’usuari o subscriptor ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden utilitzar les seves dades personals:

TractamentPer a què farem servir les seves dades (finalitat)LegitimacióQuant de temps conservarem les seves dades
Butlletí  IEMedLi remetrem informació relativa a les polítiques de recerca i anàlisi de l’IEMed i altres informacions significatives de la nostra institució, així com de les nostres activitats.
Categoria de les dades:
Nom i cognoms Correu electrònic
La base legal d’aquest tractament és la inscripció per rebre la newletter (bulletí). El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per rebre la NewleterLes seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Butlletí  CONNEKTLi remetrem informació relativa a les polítiques de recerca i anàlisi de l’IEMed en el marc del projecte H2020 CONNEKT
Categoria de les dades:
Nom i cognoms Correu electrònic
La base legal d’aquest tractament és la inscripció per rebre la newletter (bulletí). El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per rebre la NewleterLes seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Butlletí  Fundació de dones euromediterràniesLi remetrem informació relativa a les accions de gènere.
Categoria de les dades:
Nom i cognoms Correu electrònic Pais d’origen Per a quin tipus d’organització treballes?  Nom de l’organització Lloc web / Facebook / enllaç de l’organització
La base legal d’aquest tractament és la inscripció per rebre la newletter (bulletí). per facilitar l’enviament d’informació i la gestió dels subscriptors. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per rebre la NewleterLes seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Formulari de contacteTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes.
Categoria de les dades: Nom i cognoms Correu electrònic
La base legal d’aquest tractament és l’enviament del formulari, així com el consentiment exprés de l’usuari en complimentar-lo, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per donar curs a la consulta realitzada.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per a l’IEMed
Registre a la xarxa de la Fundació de dones euromediterràniesTractarem les seves dades per registrar-los com a membre de la FFEM
Categoria de les dades: Nom i cognoms Adreça Pais Correu electrònic Idioma
La base legal d’aquest tractament és el Registre a la xarxa de la Fundació com a membre. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat. Les seves dades es conservaran mentre vostè no exerceixi el seu dret d’oposició i/o cancel·lació, o manifesti la voluntat de deixar de ser membre de la FFEM
Subscripció al servei de premsa de l’IEMed
Enviarem d’informació d’àmbit euromediterrani en les seves àrees d’interès. 
Categoria de les dades: Nom i cognoms Correu electrònic Telèfon Mitjà de comunicació Adreça
La base legal d’aquest tractament és la inscripció per rebre informació sobre els següents els àmbits  El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per rebre informació de premsaLes seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Inscripció a activitats de l’IEMedTractarem les seves dades per a la gestió de l’activitat a la que s’hagi inscrit. 
Categoria de les dades: Nom i cognoms Correu electrònic Telèfon de contacte DNI
La base legal d’aquest tractament és la inscripció de l’usuari al curs o activitat referenciada. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per a tramitar la inscripció i participar a l’activitat.Les seves dades personals es conservaran el temps que sigui necessari per a organitzar l’activitat a la que s’hagi inscrit. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per a l’IEMed.
Processos de selecció i provisióGestió de les dades per facilitar l’accés i la participació del candidat interessat en les candidatures de selecció de personal i vacants per cobrir llocs de treball.
Categoria de les dades: Nom i cognoms DNI Data de naixement Codi Postal Telèfon Correu electrònic Informació acadèmica Experiència professional Fotografia
La base legal d’aquest tractament és la inscripció del candidat a la plataforma de selecció de personal de la Institució i el consentiment exprés del candidat en complimentar el formulari de registre aportant les dades indicades, així com l’acceptació de la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per a participar en els processos de selecció.Les seves dades personals es conservaran el temps que sigui necessari per a resoldre el procés de selecció al qual s’hagi inscrit.  Després d’això se suprimiran en el termini de dotze mesos excepte que impliqui responsabilitats per a l’IEMed.

Destinataris principals 

Les dades es podran comunicar a la resta de plataformes on line en què l’IEMed participa de forma directa: www.iemed.org, www.euromedwomen.foundation, www.euromesco.net, www.xarxaespanyolafal.iemed.org, www.medthink5plus5.org, www.h2020connekt.eu i euromed survey of experts and actors.

Comunicació i tractament de les seves dades per tercers

No se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament. En determinades activitats realitzades conjuntament amb altres entitats o organitzades per a tercers es farà necessari la comunicació de les seves dades per motiu de la pròpia gestió de l’activitat. En aquests casos el formulari d’inscripció informarà detalladament de la identitat d’aquests tercers i es sol.licitarà a l’usuari o subscriptor la seva autorització expressa i precisa per a les possibles finalitats que motivin la comunicació de dades.

Per garantir els serveis prestats per l’IEMed, les dades poden ser tractades per entitats terceres dedicades a aquest fi, com és el cas de l’allotjament del web, enviament de newsletter, etc. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que ofereix l’IEMed, garantint que aquestes entitats aplicaran les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

La majoria dels proveïdors de serveis de l’IEMed es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu. No es transferiran les dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia. I en aquests eventuals casos en que les dades es comuniquin a països de fora de l’àmbit europeu, inclosos els països que no tenen un nivell de protecció de dades comparable al de la Unió Europea, l’IEMed es compromet a tractar les dades amb estricte compliment de la legislació europea i espanyola.

Algunes pàgines web del domini www.iemed.org, www.euromedwomen.foundation, www.euromesco.net, www.xarxaespanyolafal.iemed.org, www.medthink5plus5.org, www.h2020connekt.eu i euromed survey of experts and actors; poden incloure contingut allotjat en plataformes externes que tenen polítiques de privacitat i condicions d’ús pròpies.

Consulteu el detall de les eines que utilitzem actualment:

Youtube
Utilitzem Youtube per reproduir vídeos i emissions en directe dins el web.

Twitter
Utilitzem Twitter per mostrar l’activitat dels comptes dins el web.

Drets de les persones en facilitar les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades:

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. En aquest sentit, pot:

Per tant, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, o exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, adreçant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, al delegat de protecció de dades de l’IEMed: 

Les autoritzacions obtingudes són independents i, per tant, l’usuari pot revocar una o més d’elles i aquesta revocació específica no afecta l’altra.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apdcat.net.

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’IEMed es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic privacy@iemed.org o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades, C/ Girona 10, 08010 Barcelona.

Presentació de reclamacions

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a  Espanya, si vostè considera que l’IEMed ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Recollida d’informació

Es recollirà per via electrònica únicament la informació imprescindible per poder oferir a l’usuari un servei satisfactori. Quan l’usuari es connecta a aquesta pàgina web, i la resta de plataformes associades, s’analitza exclusivament el tipus de navegador que utilitza, el joc de caràcters que està utilitzant i la seva versió amb l’objectiu que la visualització del lloc www.iemed.org, www.euromedwomen.foundation, www.euromesco.net, www.xarxaespanyolafal.iemed.org, www.medthink5plus5.org, www.h2020connekt.eu i euromed survey of experts and actors sigui correcta.

L’IEMed informa de l’ús de l’eina Google Analytics  al lloc web anteriorment esmentat amb finalitats exclusivament estadístiques.

Termini de conservació de les dades

Les dades de l’usuari facilitades als nostres formularis es conservaran:

Dades bàsiques sobre protecció de dades:

Responsable del tractamentInstitut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Finalitat del tractamentGestió, seguiment ordinari i enviament d’informació d’àmbit euromediterrani.
Categoria dades personalsDades de caràcter identificatiu, característiques personals, detalls d’ocupació professionals, acadèmiques i professionals
Legitimació Missió realitzada en compliment de les finalitas estaturaries. La legitimació la dona el consentiment.
Destinataris i comunicació de les dadesEntitats, institucions, xarxes i demès personal interessat en l’àmbit euromediterrani en que l’IEMed participa. Les dades derivades del contacte i la consulta no serán  comunicades a tercers o a d’altres organitzacions o entitats excepte per obligació legal. Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis per compte del responsable del tractament.
Exercici de drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, o exercir el dret a la portabilitat de les seves dades, adreçant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial identificatiu, al delegat de protecció de dades de l’IEMed, C/ Girona, 20, 08010 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@iemed.org. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apdcat.net.
Termini de conservació Les seves dades es conservaran mentre vostè no exerceixi el seu dret d’oposició i/o cancel·lació, i en el seu defecte, durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop complerta aquesta finalitat, les dades s’eliminaran d’acord amb la normativa i els procediments vigents en matèria de gestió documental i arxiu.
ProcedènciaFacilitats pel titular. Agenda de comunicacions i relacions institucionals