Policy Studies /
Papers / Reports

Towards Inclusive Mediterranean Economies: Advancing Women’s Economic Empowerment in the Region
 • Policy Study
 • Policy Study

Towards Inclusive Mediterranean Economies: Advancing Women’s Economic Empowerment in the Region

Amb aquesta primera publicació del programa MedWE, l'IEMed i la Unió per la Mediterrània volen contribuir a la investigació aplicada en l'àmbit crucial de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones.

27 maig 2024
Infrastructures, energy and digitalisation: pillars for the sustainable development of transport in the Western Mediterranean
 • Policy Study

Infrastructures, energy and digitalisation: pillars for the sustainable development of transport in the Western Mediterranean

Aquest Policy Study de l'IEMed i el CETMO pretén donar resposta als reptes que planteja el canvi climàtic a la regió i com el sector del transport pot contrarestar-lo i adaptar-s'hi mitjançant la digitalització, la transformació i la connexió...

26 febrer 2024
The Migration Agreements in Euro-Mediterranean Relations for a Geopolitical Europe
 • Paper

The Migration Agreements in Euro-Mediterranean Relations for a Geopolitical Europe

Aquest article fa un examen exhaustiu dels objectius geopolítics perseguits per la UE en el context de les relacions euromediterrànies.

25 febrer 2024
Securing European Interests from the Mediterranean to the Persian Gulf: Rethinking EU Strategic Autonomy at Sea
 • Paper

Securing European Interests from the Mediterranean to the Persian Gulf: Rethinking EU Strategic Autonomy at Sea

Aquest article té com a objectiu avaluar la necessitat concurrent de protegir els interessos europeus en l'àmbit marítim davant de les amenaces que s'originen a la zona que va des de la Mediterrània fins a l'Estret d'Ormuz.

12 febrer 2024
Türkiye-EU Relations and the European Political Community in the Aftermath of Russian Invasion: Is the Transactional Turn Here to Stay?
 • Paper

Türkiye-EU Relations and the European Political Community in the Aftermath of Russian Invasion: Is the Transactional Turn Here to Stay?

La política exterior de la UE, d'una banda, i les relacions bilaterals Turquia-UE, de l'altra, evolucionaran d'una manera totalment transaccional i basada en la seguretat?

12 febrer 2024
Mask Off: Implications of the EU’s “Geopolitical Awakening” for its Relations with the MENA Region
 • Paper

Mask Off: Implications of the EU’s “Geopolitical Awakening” for its Relations with the MENA Region

Què implica una política exterior de la UE més geopolítica? Quines serien les implicacions d'un enfocament tan nou pel que fa al veïnat europeu, en particular al Magreb i el Pròxim Orient? I com es pot conciliar aquest enfocament amb els princi...

12 febrer 2024
Europe as a Geopolitical Actor: Reforming the EU’s Narrative in North Africa
 • Paper

Europe as a Geopolitical Actor: Reforming the EU’s Narrative in North Africa

Quina és la bretxa entre les promeses i l'autopercepció de la UE i els seus estats membres al nord d'Àfrica, i les realitats de les polítiques implementades?

12 febrer 2024
Exploring the Potential of Minilateralism for the Europe-Mediterranean Partnership
 • Paper

Exploring the Potential of Minilateralism for the Europe-Mediterranean Partnership

La Mediterrània i Europa, com a regions interconnectades que comparteixen espais geogràfics i proximitat, reptes greus, interessos comuns i objectius entrellaçats, ofereixen una oportunitat convincent per explorar la minilateralitat com a marc per...

12 febrer 2024
Towards a Renewed Euro-Mediterranean Cooperation on Sustainable Agri-Food Systems for Food Security in the Region
 • Policy Study

Towards a Renewed Euro-Mediterranean Cooperation on Sustainable Agri-Food Systems for Food Security in the Region

This joint Policy Study discusses the vulnerabilities of the Mediterranean agri-food system exposed by the food and energy price spikes caused by the war in Ukraine and the implications for human security in the region.

22 maig 2023
Green Recovery and Balancing Between Paradoxes: The Egyptian Holistic Approach to Promote Food Security and Tackle Related Challenges
 • Paper

Green Recovery and Balancing Between Paradoxes: The Egyptian Holistic Approach to Promote Food Security and Tackle Related Challenges

This policy paper discusses the challenges to food security in Egypt, including climate change, water scarcity, global instability, and disruptions to supply chains.

27 abril 2023
Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean Area and Beyond: Lessons Learned and Unlearned
 • Policy Study

Cooperation on Readmission in the Euro-Mediterranean Area and Beyond: Lessons Learned and Unlearned

This joint policy study examines the European Union’s (EU) readmission system in the context of the Euro-Mediterranean and Euro-African regions and its impact on interstate cooperation, human rights observance, and migrants’ conditions.

27 abril 2023
Rural Vulnerability, Employment and Social Safety Programmes in Egypt: How Far Could State Initiatives Go?
 • Paper

Rural Vulnerability, Employment and Social Safety Programmes in Egypt: How Far Could State Initiatives Go?

This paper aims to assess the Haya Karima initiative, launched by the Egyptian government in 2019 to target rural communities to achieve inclusive development and eliminate poverty.

4 abril 2023