Programes

Aula Mediterrània

Aula Mediterrània és un programa interuniversitari que dona suport a la recerca acadèmica i a la difusió de coneixement científic sobre la regió euromediterrània en diverses disciplines de les ciències socials. En col·laboració amb més d’una desena de programes de màster universitaris, Aula Mediterrània organitza durant el curs acadèmic un cicle de conferències que es complementa amb un seminari anual de recerca interdisciplinària, un concurs que premia els millors treballs de final de màster en temes mediterranis, i amb altres activitats culturals com cicles de cinema i debats amb actors socials convidats de la regió euromediterrània. Els principals destinataris del programa són estudiants, joves investigadors, docents i públic en general, i compta amb la participació de destacades personalitats acadèmiques d’arreu del món. 

Veure programa

Educar en la diversitat

En un context en què les nostres societats són cada dia més diverses, riques i complexes, el programa «Educar en la diversitat» treballa per tal d’afavorir el creixement i desenvolupament personal dels individus i contribuir a crear societats democràtiques resilients i sostenibles. Les ciutats mediterrànies són interculturals i cal reforçar els coneixements, valors i actituds des dels quals la diversitat es visqui com una de les riqueses de la humanitat.  
 
«Educar en la diversitat» integra iniciatives que promouen el paper de l'educació intercultural com a eina per reforçar la convivència i la cohesió social. La lluita contra els estereotips, el racisme i la xenofòbia a través de la realització de tallers i pràctiques educatives, creatives o artístiques, contribueix a donar visibilitat a la riquesa cultural, participant alhora en la construcció d'una ciutadania crítica i responsable.

Veure programa

Agenda 2030Med

Reconeixent que la regió mediterrània afronta grans reptes que amenacen la sostenibilitat del seu desenvolupament social i econòmic, sobretot el canvi climàtic i el deteriorament mediambiental, el programa pretén incrementar la consciència i el coneixement d’aquests reptes entre els actors polítics regionals proporcionant espais per debatre iniciatives, accions i polítiques públiques que accelerin les transicions de sostenibilitat a la regió.

Adoptant l’Agenda 2030 de l’ONU com a marc d’actuació, l’Agenda 2030Med promou la recerca i el diàleg sobre prioritats clau de l’agenda de desenvolupament euromediterrani per proposar solucions concretes i innovadores per a un futur sostenible.

Veure programa

Prevenció de la polarització i l’extremisme violent

La prevenció de l’extremisme violent és una inversió social a llarg termini que ha d’anar més enllà de la preocupació per la seguretat. A través de la recerca i d’activitats complementàries adreçades als joves, les dones i els actors locals, el programa intenta comprendre quins són els factors que condueixen a la polarització social i la radicalització i com s’interrelacionen. Això és cabdal per identificar els contextos més vulnerables de l’extremisme violent i dissenyar mecanismes de prevenció globals. En darrer terme, el programa ajuda a construir societats inclusives i resilients, comptant amb la participació significativa i compromesa dels joves.

Veure programa

Mitjans de comunicació, democràcia i diversitat

Els mitjans de comunicació entesos en el sentit més ampli constitueixen un dels principals aspectes que fan que la cohesió i l’enfortiment de les societats i els processos democràtics estiguin en joc. No obstant això, el rol tradicional dels mitjans de proporcionar als ciutadans informació veraç i objectiva està sota amenaça a causa dels nombrosos reptes, nous i antics, que es plantegen a l’Orient Mitjà, el Magreb i Europa. Aquest programa promou les iniciatives encaminades a incrementar la consciència i el coneixement dels professionals de la comunicació davant d’aquestes amenaces, així com a millorar les habilitats i capacitats d’aquest i altres grups afectats per aquesta situació, a fi de reconèixer, informar i actuar davant d’aquells reptes. Per fer-ho, el programa du a terme diverses activitats, que inclouen la recerca, els intercanvis entre iguals, activitats que estimulen la capacitat, accions de promoció d’àmbit local, a més de tallers i conferències.

Veure programa

Euromed Young Researchers Lab

Durant molt de temps, els estudis euromediterranis han tingut dificultats per renovar-se i atreure una nova generació d’investigadors, mentre que els joves investigadors de la regió euromediterrània, en un context de circumstàncies socials, econòmiques i polítiques difícils, han lluitat per trobar oportunitats per poder contribuir al debat polític. L’Euromed Young Research Lab és la quadratura del cercle. D’una banda, ofereix una plataforma única a les grans qüestions vinculades a les relacions euromediterrànies entre els joves investigadors i aporta perspectives noves i menys convencionals. De l’altra, crea noves oportunitats per a ells, dona suport a les seves carreres i els empodera en les seves respectives organitzacions i fora d’elles.

Veure programa

Un Mar de Paraules. La veu dels joves

Aquest programa crea espais per a trobades interculturals entre els joves per tal de promoure l’intercanvi d’experiències i idees entre iguals, identificar valors compartits a la regió i superar els estereotips que ens divideixen. El programa inclou el concurs de la joventut «Un Mar de Paraules», organitzat amb el suport de la Fundació Anna Lindh, que fomenta, a través de l’escriptura, l’intercanvi entre joves de punts de vista sobre reptes polítics, culturals, mediambientals i socials de països del sud i l’est de la Mediterrània i la Unió Europea.

Paral·lelament a la competició, regularment també s’organitzen debats que donen als joves l’oportunitat d’abordar qüestions d’actualitat que afecten la regió euromediterrània.

Veure programa

Desenvolupament humà i integració regional

El desenvolupament humà i la integració regional són claus per fer de la Mediterrània una regió de pau, estabilitat i prosperitat compartida. Mentre que les tendències cap a una major fragmentació han anat guanyant terreny en les darreres dècades, és cabdal continuar construint ponts i fomentant la cohesió a les dues ribes de la Mediterrània posant el focus en les complementarietats i les característiques compartides. És la condició que permetrà als països de la Mediterrània afrontar els reptes comuns actuals i futurs.

Sobre la base de l’esperit de les declaracions de Barcelona i París de 1995 i 2008, aquest programa dona suport i acompanya iniciatives que contribueixen a incrementar la cooperació regional i a avançar en l’agenda del desenvolupament humà creant espais per al diàleg i partenariats, promovent la recerca i fent difusió del coneixement en qüestions clau, així com implementant projectes de cooperació que proporcionin oportunitats per a una forma de vida digna i plena.

Veure programa

Mediterrània Creativa

El programa fomenta i dona visibilitat a les expressions culturals i artístiques que fan difusió del llegat, el patrimoni cultural i l’evolució de les identitats mediterrànies actuals, amb l’objectiu de mostrar la Mediterrània com un espai per al diàleg, l’intercanvi i la cooperació. A través de concerts, exposicions i debats, se’ns convida a reflectir la diversitat de la nostra regió i a posar de manifest de quina manera la creativitat mediterrània rep la influència de la tradició i la innovació, així com l’intercanvi d’idees i sensacions entre persones de diferents orígens.

Veure programa

Mediterranean Traineeship Programme

El programa té com a objectiu empoderar, monitoritzar i desenvolupar a les futures generacions de líders per tal de promoure el canvi social, la innovació, el diàleg i el compromís positiu dins les comunitats de la regió euromediterrània. La missió d’aquest programa és fomentar les habilitats i les capacitats dels i les joves per tal d’afavorir la comprensió de les tendències i els desafiaments de la regió, basant-se en la confiança mútua, la tolerància, la comprensió i el respecte. 

L’entorn multicultural i professional que ofereix la institució sustenta un procés d’aprenentatge exitós que té dos pilars principals: d’una banda, l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits per els i les joves al llarg de la seva pròpia trajectòria acadèmica; d’altra banda, dotar d’habilitats pràctiques i experiència dins una organització internacional que treballa les relacions euromediterrànies.

Veure programa