Briefs / Focus / Spot Ons

What about Women? Pursuing the Women, Peace and Security (WPS) Agenda in the Euro-Mediterranean Region
 • Policy Brief

What about Women? Pursuing the Women, Peace and Security (WPS) Agenda in the Euro-Mediterranean Region

Aquest Policy Brief aprofundeix en l'Agenda Dones, Pau i Seguretat (WPS) a la regió euromediterrània, centrant-se especialment en el progrés i el potencial de la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

15 febrer 2024
EU Policy in North Africa and Eastern Mediterranean: Balancing Differentiated Integration for Conflict Resolution and Democracy Support
 • Policy Brief

EU Policy in North Africa and Eastern Mediterranean: Balancing Differentiated Integration for Conflict Resolution and Democracy Support

Aquest Policy Brief argumenta que reforçar la política exterior de la UE implica millorar la integració sociopolítica en algunes àrees polítiques amb regions veïnes, com ara el nord d'Àfrica i la Mediterrània oriental.

15 febrer 2024
Reviving Alternative Conflict Resolution Approaches in Proxy Wars: The Case of Libya
 • Policy Brief

Reviving Alternative Conflict Resolution Approaches in Proxy Wars: The Case of Libya

Aquest policy brief argumenta que els fòrums anteriors que busquen una solució pacífica a Líbia no han tingut èxit a causa de la manca de drets humans i d'enfocaments de baix a dalt en l'elaboració de política exterior.

15 febrer 2024
Meaningful Inclusion? Enhancing the Youth, Peace and Security Agenda in Euro-Mediterranean Conflict Resolution
 • Policy Brief

Meaningful Inclusion? Enhancing the Youth, Peace and Security Agenda in Euro-Mediterranean Conflict Resolution

Aquest article explora l'impacte de l'Agenda de la Joventut, la Pau i la Seguretat (YPS) en la participació dels joves en la resolució de conflictes, centrant-se en les regions euromediterrànies, específicament el Iemen i Líbia després de la pr...

15 febrer 2024
Social Media as an Instrument for Youth-Led Conflict Resolution in the Southern Neighbourhood
 • Policy Brief

Social Media as an Instrument for Youth-Led Conflict Resolution in the Southern Neighbourhood

L'armament de les plataformes de xarxes socials, i la seva influència en els entorns de conflicte, es fa evident a través de campanyes de desinformació i desinformació cada cop més freqüents i sofisticades.

15 febrer 2024
An India-Middle East-Europe Corridor for Peace: The EU’s Role in Transforming a Grand Announcement into an Inclusive Forum
 • Policy Brief

An India-Middle East-Europe Corridor for Peace: The EU’s Role in Transforming a Grand Announcement into an Inclusive Forum

Malgrat la desesperança percebuda de la situació a l'Orient Mitjà, deixar de banda aquest corredor transregional seria un error.

15 febrer 2024
Understanding Intra-Ethnic Conflicts through a Youth Lens: The Case of the Intra-Kurdish Conflict
 • Policy Brief

Understanding Intra-Ethnic Conflicts through a Youth Lens: The Case of the Intra-Kurdish Conflict

Aquest policy brief ofereix una perspectiva crítica del paper dels joves en el conflicte intrakurd i la seva resolució pacífica.

15 febrer 2024
Changing Seas: Adaptation of the Fisheries in the Mediterranean Basin
 • Focus

Changing Seas: Adaptation of the Fisheries in the Mediterranean Basin

La combinació del ràpid canvi climàtic i la recent manca de bioseguretat al Canal de Suez està remodelant completament l'ecologia del mar Mediterrani.

31 desembre 2023
Changing Seas: Adaptation of the Fisheries in the Mediterranean Basin
 • Focus

Changing Seas: Adaptation of the Fisheries in the Mediterranean Basin

L'adaptació de la pesca al mar Mediterrani exigeix una comprensió matisada dels reptes interconnectats que aborden les polítiques. La sobrepesca, el canvi climàtic i les disparitats socioeconòmiques han provocat una situació complexa que requer...

31 desembre 2023
Coastal Adaptation Under Climate Change
 • Focus

Coastal Adaptation Under Climate Change

Augmentar la resiliència dels sistemes costaners i fer-los resilients amb solucions que tenen costos limitats i petjada de carboni, pot ser beneficiós per a l'adaptació costanera al canvi climàtic.

31 desembre 2023
Adaptation dans les zones côtières : comment nous préparons-nous à l’élévation du niveau de la mer ?
 • Focus

Adaptation dans les zones côtières : comment nous préparons-nous à l’élévation du niveau de la mer ?

Maria Snoussi explora les qüestions de com afecta l'experiència de la migració en la vida de les dones i les activistes de gènere, i com poden les activistes de la migració contribuir de manera constructiva al seu nou entorn.

20 desembre 2023
Farming in a hotter climate: adaptation strategies for a resilient Mediterranean agriculture
 • Focus

Farming in a hotter climate: adaptation strategies for a resilient Mediterranean agriculture

L'augment de les temperatures, l'escassetat d'aigua, els canvis en els patrons de precipitació i la freqüència més gran de fenòmens meteorològics extrems plantegen importants amenaces per al sector agrícola de la regió mediterrània.

20 desembre 2023