Mediterrània Creativa

Promovem la creativitat i la riquesa del nostre patrimoni i la identitat comuna a través de les expressions culturals i artístiques mediterrànies. 

Mediterrània Creativa ofereix la possibilitat de valorar com la cultura mediterrània és una suma de cultures que han deixat un llegat que ha anat enriquint i engrossint el capital humà, i han aconseguit crear un entorn cultural amb valors i pautes de comportament compartits.  

Així es mostra la Mediterrània com a espai de trobada, de diàleg, d’intercanvi i de cooperació. Un mar que ens uneix en les nostres diferències i que ens permet construir ponts de col·laboració cultural entre la riba sud i la riba nord. En el marc d’aquest programa també es fomenten iniciatives en què es mostren realitats socials actuals i els principals reptes de la Mediterrània, alhora que interpel·len el públic convidant-lo a una reflexió sobre temes actuals vitals en el nostre temps. 

Així mateix s’impulsen exposicions de caràcter històric que permeten comprendre millor algunes de les claus de la riquesa cultural que conforma la Mediterrània actual i recuperar el passat, per entendre el present i construir un futur més plural i inclusiu. 

També es porten a terme Músiques de la Mediterrània, on es mostra la riquesa i la diversitat cultural de les nostres societats i on sovint es fusionen maneres d’entendre la música, els estils, els instruments i els sons de diversos orígens.  

Les arts plàstiques, la fotografia, la música o el còmic també es promouen com a elements que ajuden a reflexionar sobre la contemporaneïtat i que mostren, a través de la creativitat mediterrània, una simbiosi de llenguatges, mescla de tradició i innovació i, sobretot, l’intercanvi d’idees i sensacions.  

Es treballa en el coneixement mutu i les identitats compartides des de la reflexió i el debat a través de cicles, seminaris, jornades humanistes i mostres que promouen el diàleg intercultural com a vehicle de cohesió social i cultura de pau.