Xarxes

Duem a terme la nostra missió mitjançant un enfocament únic que combina la generació d’idees amb la mobilització d’actors clau (investigadors, acadèmics, societat civil i sector privat) a la regió euromediterrània a través de la coordinació d’un ampli ventall de xarxes regionals.


EuroMeSCo

EuroMeSCo ha esdevingut un element destacat de la recerca amb finalitat política en temes relacionats amb la cooperació euromediterrània, sobretot en l’àmbit del desenvolupament econòmic, seguretat i migracions. Amb 104 think tanks i institucions adherides i uns 105 experts de 29 països diferents, la xarxa ha desenvolupat eines d’impacte en benefici dels seus membres i d’una comunitat àmplia d’agents a la regió euromediterrània.

A través d’un ampli ventall de publicacions, enquestes, actes, activitats de formació, materials audiovisuals i una gran repercussió en mitjans de comunicació, la xarxa arriba cada any a milers d’experts, membres de think tanks, investigadors, actors polítics, societat civil i agents econòmics. Duent a terme aquesta tasca, EuroMeSCo es compromet fermament en una investigació conjunta i genuïna eficient que implica experts europeus i del sud de la Mediterrània, alhora que fomenta els intercanvis entre ells i, en darrer terme, la integració euromediterrània. Totes les activitats tenen en comú un compromís global per promoure la participació dels joves i garantir la igualtat de gènere en la comunitat d’experts euromediterranis.

Veure xarxa

Fundació de dones euromediterrànies

La Fundació de dones euromediterrànies (EMWF) promou l’intercanvi d’aprenentatges i bones pràctiques en matèria d’igualtat de gènere. Amb més de 500 membres de 35 països diferents, l’IEMed n’és membre fundador i n’ocupa la secretaria, i acull la seu des de la seva creació l’any 2014.

Aquesta xarxa ofereix accés a una plataforma virtual trilingüe -en anglès, francès i àrab- on es recull informació sobre iniciatives locals i regionals en matèria de gènere. A més, incorpora un centre documental d'accés gratuït amb publicacions pròpies i externes, fruit d’investigacions participatives que permeten entendre la complexitat de la igualtat de gènere a la Mediterrània. Així mateix, porta a terme accions sobre el terreny a través d'iniciatives d’àmbit local que busquen incidir en el teixit social i polític.

Totes les accions desenvolupades per la Fundació contribueixen a enriquir el debat sobre la igualtat de gènere i a transformar la regió euromediterrània en un espai de plena participació de les dones en els àmbits social, econòmic i polític.

Veure xarxa

Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

La ReFAL és la principal xarxa d'entitats de la societat civil euromediterrània amb el focus posat en el diàleg intercultural. La seva finalitat és la transformació social i la construcció de societats euromediterrànies més innovadores, democràtiques i sostenibles.

Les seves 160 entitats a Espanya i més de 4.200 a tot l'espai Euromed comparteixen sinergies basades en una mirada intercultural transversal en totes les seves activitats, amb l'objectiu comú de mostrar la riquesa de la diversitat cultural. Entre els diferents actors de la societat civil, els joves tenen un rol clau en el debat sobre un canvi de narratives. Els programes de mobilitat i d'aprenentatge intercultural són exemples dels espais compartits on l'heterogeneïtat dels seus membres ofereix un gran valor afegit.

A través del seu compromís de més de 15 anys pel diàleg intercultural i el respecte de les diferències, la ReFal contribueix a millorar la cohesió social i a crear societats mediterrànies més inclusives i resilients.

Veure xarxa

MedThink 5+5

MedThink 5+5 és una xarxa de think tanks que fomenta el diàleg i la recerca per tal de promoure la integració regional a la Mediterrània occidental com a part d’una regió euromediterrània més àmplia.

La xarxa neix el 2016 arran de la iniciativa de l’IEMed en coordinació amb think tanks i institucions de diplomàcia pública, a partir del mandat de la cimera de caps d’Estat i de Govern del diàleg 5+5 celebrada el 2012. Aquesta plataforma única, formada per més de 30 institucions de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, el Marroc, Mauritània, Algèria, Líbia i Tunísia, contribueix al diàleg, l’intercanvi i la recerca conjunta en àmbits de cooperació subregional d’importància cabdal.

Des de la tasca per enfortir el Diàleg per la Mediterrània occidental, el MedThink 5+5 ofereix una possibilitat única d’incrementar la titularitat dels processos de decisió política. Això permet a les institucions de recerca traslladar els seus missatges als actors polítics, així com millorar la comprensió dels reptes clau, les necessitats i tendències que tenen un impacte en la cooperació subregional.

Veure xarxa

MED Confederation

La MED Confederation és una aliança d’institucions euromediterrànies que promou un desenvolupament socioeconòmic inclusiu a la regió mediterrània. Mitjançant un diàleg dinàmic, partenariats i sinergies entre corporacions, societat civil i think tanks, la MED Confederation fomenta la presa de consciència, bones pràctiques, iniciatives innovadores i solucions per abordar els reptes clau de l’agenda socioeconòmica euromediterrània.

Aquesta plataforma està oberta a qualsevol empresa i organització que comparteixi el lema de la Confederació, “Growing together, growing better” (“Creixem junts, creixem millor”). L’aliança ofereix un marc únic que facilita contactes, col·laboracions, sinergies i projectes comuns sota un mateix paraigua per afavorir el progrés i el benefici de les societats euromediterrànies.

Veure xarxa

Xarxa Euromediterrània de Garantia

Atenuar les limitacions per tal que les micro, petites i mitjanes empreses puguin accedir a finançament és cabdal per aconseguir un desenvolupament financer inclusiu i contribueix al creixement econòmic i a la creació de llocs de treball als països del sud de la Mediterrània.

Sobre la base dels marcs i les polítiques institucionals de la UE, la Xarxa Euromediterrània de Garantia es va crear el 2019 per donar resposta a aquest objectiu: facilitar accés a finançament a les micro, petites i mitjanes empreses a través de garanties de crèdit.

Promoguda per l’Associació d’Economistes Euromediterranis i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), i amb el suport de la Corporació Alemanya per a la Cooperació Internacional (GiZ), la xarxa fa una recopilació de programes de garantia de crèdit de les dues ribes de la Mediterrània al voltant dels objectius de crear i donar a conèixer aquests programes, donar suport al seu desenvolupament als països del sud de la Mediterrània i incrementar la cooperació entre els seus membres, la UE i les institucions financeres internacionals.

Veure xarxa