Totes les publicacions

Promovem una millor comprensió i conscienciació sobre les qüestions de l’àmbit euromediterrani mitjançant diverses línies de publicacions sobre aspectes polítics, d’igualtat de gènere, sostenibilitat, joventut, cultura, seguretat, migracions i economia.

Anuari IEMed de la Mediterrània

L'Anuari IEMed de la Mediterrània, la publicació anual que aporta perspectives útils a l'agenda del Mediterrani, rep contribucions d'autors d'àmbit internacional. Combinant una gran varietat de temes –polítics, econòmics, socials i culturals– des d'una perspectiva plural i diversa, l'Anuari IEMed de la Mediterrània realitza un ampli retrat de la regió euromediterrània cada any des del 2004. Publicat en anglès i francès, aquesta obra proporciona articles i anàlisis sobre diferents sectors, estratègics per a l'estabilitat de la regió. Mitjançant informació i dades complementàries en els seus annexos, que inclou mapes, gràfics, taules i cronologies, la publicació presenta les claus per a la comprensió de la regió euromediterrània.

Descobreix

Enquesta Euromed

L'Enquesta Euromed és la publicació anual del IEMed que indaga sobre les grans qüestions de l'agenda euromediterrània. Gràcies a la implicació d'un univers d'experts en aquest àmbit, cada any l'enquesta ofereix una fotografia diferent d'una àrea d'estudi, la qual cosa constitueix, per a molts dels enquestats, un mecanisme crucial de mobilització. D'una banda, exposa els resultats d'una forma àmplia i visual. Per un altre, proporciona anàlisis més detallades a través d'articles, una avaluació qualitativa anual, monitoratge i un informe amb visió de futur.

Descobreix

Quaderns de la Mediterrània

Publicada dues vegades a l'any des de l'any 2000, Quaderns de la Mediterrània del IEMed és una revista que conté reflexions sobre aspectes de gran interès en assumptes d'actualitat, escrites per autors de l'àrea euromediterrània. Mitjançant articles i informacions útils sobre diàleg intercultural i la realitat de les societats euromediterrànies, aquesta revista realitza una fotografia de les complexes qüestions d'actualitat en l'àmbit cultural, antropològic i sociològic de la regió.

Descobreix

afkar/ideas

afkar/ideas és una revista publicada en espanyol i en francès, que indaga en les principals activitats i debats als països de la riba sud del Mediterrani i en les relacions entre Europa, el nord d'Àfrica i Orient Mitjà. Ofereix una fotografia de la complexitat dels fenòmens i canvis pels quals passat la regió, i incorpora una pluralitat de veus, orígens, idees, temes de gènere, identitats, entre moltes altres disciplines.

Coeditada per l'IEMed i Estudios de Política Exterior, des de 2003 afkar/ideas s'enriqueix amb aportacions de periodistes, acadèmics, investigadors i actors de la societat civil, artistes i figures destacades dels àmbits polític, social i cultural.

DESCOBREIX

Policy Studies | Papers | Reports

L'IEMed publica diferents línies d'articles acadèmics i estudis analítics, d'autoria individual, en coautoria o de múltiples autors, i que proporcionen una àmplia anàlisi en profunditat de tendències i reptes a la Mediterrània, i sobre l'estat de les relacions euromediterrànies, amb especial atenció als aspectes polítics, securitarios, socioeconòmics i culturals. Amb un clar enfocament pràctic per a generar propostes polítiques, aquestes publicacions es dirigeixen a responsables polítics i al públic en general.

DESCOBREIX

Briefs | Focus | Spot Ons

La nostra col·lecció de publicacions breus i concises, escrites com a reacció a activitats i desenvolupaments destacats o en relació amb algun aspecte particular de la regió euromediterrània, té per objectiu ajudar els lectors a comprendre el que està en joc i a avaluar els possibles impactes a mitjà i llarg termini. Escrites per experts en els seus respectius àmbits, contribueixen a crear debats públics suggerint opcions polítiques i realitzant recomanacions per als actors de la regió de cara al futur.

DESCOBREIX

Llibres

L'IEMed publica un ampli ventall de llibres, incloent volums monogràfics i editats, escrits per experts de reconegut prestigi, així com catàlegs d'exposicions ben il·lustrats i altres activitats culturals en les quals participa l'Institut. Alguns d'ells es publiquen en col·laboració amb altres editors.

Els nostres llibres es poden encarregar en línia a la biblioteca de la Generalitat de Catalunya o adquirir-se en les llibreries i punts de venda dels editors amb els quals realitzem coedicions.

DESCOBREIX