Educar en la diversitat, construir ciutadania

Durada: 2020-2021

Pressupost: 56.860 €

El projecte «Educar en la diversitat, construir ciutadania» és una iniciativa pilot entre les xarxes nacionals de Bèlgica, Espanya i el Marroc de la Fundació Anna Lindh basada en tres pilars de les nostres societats per a la creació d’una ciutadania responsable i empàtica: joventut, formació i creació artística.

El projecte fomentarà el coneixement i les habilitats socials, cíviques i interculturals dels joves per mitjà de tallers interactius que permetran desenvolupar productes artístics. La creació artística és un mitjà ideal per expressar opinions i sentiments, interactuar amb altres persones i crear formes de pensament, així com una eina per treballar sobre els valors de respecte i inclusió. Com posa en relleu la UNESCO, el domini de la cultura i de les arts és imprescindible per al desenvolupament de les persones. És en aquestes àrees, així com en l’educació familiar, que es poden adquirir les habilitats per construir una ciutadania responsable i crítica que serveixi de suport a la diversitat cultural com un actiu de les nostres societats.

L’organització de tallers en associació amb almenys tres membres de la Fundació Anna Lindh permetrà l’intercanvi de bones pràctiques i enfortirà les xarxes nacionals a les quals s’adreça l’acció. D’altra banda, la difusió dels resultats del projecte i la promoció de l’intercanvi de bones pràctiques, a més de la transferència de coneixement i habilitats en l’àmbit del diàleg intercultural, incrementarà la conscienciació sobre els efectes positius d’aquest diàleg per abordar determinats reptes socials i culturals.

Objectius

El principal objectiu del projecte és millorar el coneixement social, cívic i intercultural i les habilitats dels joves a la zona Euromed mitjançant tallers de formació impartits a partir de la col·laboració transfronterera i regional i de l’increment del treball en xarxa, així com mitjançant activitats de difusió i comunicació. Més específicament, el projecte pretén: 

• Enfortir el coneixement dels joves d’entre 14 i 16 anys i dels seus professors/monitors a Espanya, Bèlgica i el Marroc en relació amb els efectes positius del diàleg intercultural per mitjà de tallers de formació.

• Fomentar el treball en xarxa i l’intercanvi de bones pràctiques sobre diàleg intercultural entre entitats de la Fundació Anna Lindh a Bèlgica, Espanya i el Marroc i en altres llocs mitjançant la coorganització de tallers i la difusió dels seus resultats.

• Comunicar l’impacte positiu del diàleg intercultural entre els ciutadans de la zona Euromed a partir dels resultats artístics dels tallers i altres activitats de difusió i comunicació.

La Fundació Anna Lindh finança el projecte per mitjà de fons UE.

Líder


Socis


FINANÇAT PER