Noves dinàmiques a la Mediterrània oriental

25 abril 2018 | Taller | Anglès | The Van Leer Jerusalem Institute, Jerusalem
slideshow image

Si bé l’Orient àrab està en crisi i està captant l’atenció internacional principalment a causa de les crisis i la inestabilitat, la subregió de la Mediterrània oriental està experimentant un impuls diplomàtic positiu. Els signes d’una major cooperació política entre diferents països, les noves oportunitats de cooperació econòmica i energètica, així com les amenaces comunes relacionades amb la seguretat i el flux de refugiats, condueixen a l’aparició de la Mediterrània Oriental com una nova subregió. 

No obstant això, aquest impuls positiu es veu desafiat per una varietat de factors geopolítics, inclosa la guerra a Síria i les seves conseqüències; els conflictes no resolts israelo-palestí i xipriota; la crisi entre Turquia i Egipte; la divisió palestina i la situació a Gaza; la creixent participació d’actors estrangers en la subregió amb la seva pròpia agenda política; i obstacles creixents per a la promoció de la democràcia, la tolerància i els drets humans. 

Navegar per la subregió cap a una realitat en la qual tots guanyin, en lloc d’una realitat de suma zero, requereix que les parts interessades rellevants obtinguin més coneixements, comprenguin millor les dinàmiques regionals, identifiquin oportunitats de cooperació, superin conflictes i interessos contradictoris i practiquin una diplomàcia hàbil i inclusiva.El taller té com a objectiu presentar els últims resultats de la Joint Policy Study.

Col·laboració