El Mediterrani a l’era de la quarta revolució industrial

1 octubre 2019 - 2 octubre 2019 | Conferència | Francès | Tunis
slideshow image

Com s’implanta la tecnologia necessària per canviar les economies mediterrànies? Quines són les tendències actuals de mobilitat humana i les inversions a la regió mediterrània? Quins sectors econòmics experimentaran un canvi més important en el futur i com podem preparar els estudiants d’avui en dia per convertir-se en els professionals necessaris del demà? 
 
Aquestes i moltes altres qüestions centren la discussió a la conferència anual del 2019 de la MED Confederation “La Mediterrània a l’era de la quarta revolució industrial”.
 
La conferencia reuneix representants d’alt nivell i experts del sector públic i privat per analitzar el futur de la regió mediterrània i les claus per afrontar els reptes actuals i futurs relacionats amb la quarta revolució industrial.
 
La conferència s’estructura al voltant de quatre sessions dedicades a la mobilitat i la inclusió financera, la digitalització del mercat de treball, el sistema educatiu i el desenvolupament de capital humà.
 
Med Confederation és una aliança de fundacions, bancs, caixes d’estalvis i think-tanks de diversos països euromediterranis que vol impulsar la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània per situar aquesta regió de 450 milions d’habitants en una millor posició econòmica, comercial i social en un món globalitzat. L’IEMed és soci fundador i n’és el secretariat des de l’any 2019.

Col·laboració


Imatges


slideshow image