Diàleg polític sobre el matrimoni infantil al Marroc

19 març 2019 | Conferència | Arabic | Marrakech
slideshow image

El matrimoni infantil és el nucli del diàleg polític que l’associació “Anaouat pour la femme et l’enfant” organitza el 19 de març de 2019 a Marràqueix. Participen d’aquest debat més de 40 personalitats, entre elles el Fiscal de Marràqueix, representants de diverses organitzacions de la societat civil i de partits com el Partit de Justícia i Desenvolupament, la Unió Socialista de Forces Populars i el Partit Istiqlal, així com personal mèdic i periodistes. Com a resultat del debat, s’elabora un pla d’acció nacional per fer front al creixent nombre de matrimonis infantils que constitueixen fins al 16% de tots els matrimonis registrats al Marroc, segons l’Informe sobre el Desenvolupament Humà a Àfrica per a 2016, referents principalment a les nenes, segons UNICEF (Child Marriage in the Middle East and North Africa, 2017).

A més del consens sobre l’eliminació de l’article 20 del Codi de família (Moudawana), es van proposar proposa un conjunt de recomanacions, entre elles:

– supervisió judicial per a garantir que no es donin permisos per a matrimonis de menors;

– dotar d’educació sexual a adolescents i menors a partir dels 7 anys;

– crear centres que preparin a nens i nenes i adolescents per al matrimoni i totes les seves implicacions en la família, la llar i l’educació, etc.;

– penalitzar a les persones que facilitin el matrimoni de menors;

– sensibilitzar al personal mèdic i a les organitzacions de la societat civil, i fomentar la seva capacitat per lluitar contra el matrimoni de menors;

– involucrar líders religiosos en la lluita contra el matrimoni infantil;

– exercir pressió per a l’aplicació dels acords internacionals signats pel Regne del Marroc;

– crear una Comissió sobre els drets de menors que utilitzi els mitjans de comunicació per sensibilitzar sobre les conseqüències dels matrimonis infantils, en particular els que afecten les nenes.

Aquest diàleg és l’última etapa d’una campanya duta a terme per l’associació Anaouat en els municipis rurals de Sidi Mhammed Dalil, Sid lmokhtar i Mzouda, a la província de Chichaoua, per reduir el nombre de matrimonis de nenes. La campanya aconsegueix els seus objectius en gran mesura, ja que el consell religiós local i els poders judicials signen una carta ètica compromesa amb la sensibilització sobre el matrimoni infantil. Aquestes activitats es duen a terme en el marc del projecte CSO WINS, finançat per la Unió Europea i coordinat per l’IEMed en sinèrgia amb la Fundació de dones euromediterrànies.

Col·laboració


Imatges


slideshow image