Fundació de Dones Euromediterrànies

Des del 2014, la Fundació de dones euromediterrànies (EMWF) reuneix més de 500 membres de 35 països que comparteixen aprenentatges i coneixements, alhora que porten a terme accions sobre el terreny per tal de contribuir a una participació plena de les dones en els àmbits social, econòmic i polític a la regió. Veure pàgina web.

Social

Fundació de Dones Euromediterrànies