Diàleg polític a Tunísia per fomentar accions municipals amb perspectiva de gènere a Sfax

2 març 2019- 9 març 2019 | Conferència | Arabic | Sfax
slideshow image

Havent conclòs una campanya per promoure la paritat de gènere als consells municipals el 2017, l’associació Mouwatinet duu a terme diverses activitats per fomentar la igualtat de participació en l’adopció de decisions en els consells municipals. El 2 de març de 2019 se celebra una reunió amb les autoritats locals i representants de la societat civil per tal de presentar els resultats de la campanya de 2017. Es vol destacar la importància d’aplicar mesures específiques perquè la llei per a la paritat de gènere de 2017 fos una realitat, entre d’altres: la incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació i els pressupostos de projectes. 

Els consells municipals es comprometen a aplicar mesures administratives per a una millor incorporació de la perspectiva de gènere als programes municipals, per exemple, mitjançant l’activació del Pla Nacional d’Institucionalització i Incorporació de la Perspectiva de Gènere, elaborat pel Consell Paritari per a la Igualtat i Equivalència d’Oportunitats entre Dones i Homes, establert de conformitat amb el Decret 626 de 2016. 

Després d’aquesta reunió, el 8 de març de 2019 es duu a terme una formació de les “Comissions d’Igualtat i Equivalència d’Oportunitats” de 10 consells municipals de la governació de Sfax per incorporar la perspectiva de gènere a la planificació i els pressupostos de  projectes municipals. Mitjançat exercicis pràctics, les funcionàries escollides reforcen les seves aptituds per influir eficaçment en l’adopció de decisions quant a l’assignació de pressupostos per al desenvolupament de projectes i serveis. 

La formació contribueix a establir una col·laboració amb les “Comissions d’Igualtat i Equivalència” i a preparar els òrgans esmentats per planificar i aplicar mesures municipals amb perspectiva de gènere, mitjançant tècniques per eliminar la discriminació laboral. 

Gràcies a aquest diàleg polític, Mouwatinet enforteix la seva capacitat de comunicació amb les autoritats locals i consolida la seva reputació com a ONG. Mouwatinet també forma una coalició amb associacions locals compromeses amb la democràcia participativa a Sfax per coordinar esforços i assegurar una presència sostinguda de representants de la societat civil a les comissions municipals com a òrgans de control i desenvolupament. Aquest diàleg polític és una de les activitats del projecte CSO WINS, finançat per la Unió Europea i coordinat per l’IEMed en sinèrgia amb la Fundació de dones euromediterrànies. 

Col·laboració


Imatges


slideshow image