EMGN

La Xarxa Euromediterrània de Garantia es va crear a partir dels marcs institucionals de la UE i la Unió per a la Mediterrània amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de les micro, petites i mitjanes empreses i accedir a finançament com un objectiu destacat de la cooperació de la UE amb els països del sud de la Mediterrània. Per mitjà de la recopilació dels programes de garantia de crèdit euromediterranis, la Xarxa difon el coneixement i dona suport al desenvolupament d’aquests programes, alhora que advoca per una cooperació més estreta entre els països del sud de la Mediterrània, els programes de garantia de crèdit i la UE.

Social