Abordar els impactes del COVID-19 mitjançant la cooperació internacional a la Mediterrània: avaluar les mesures de garanties

2 juny 2020. Des de les 18:30 | Conferència | Anglès | Online
slideshow image

Aquest seminari web, organitzat per la Unitat Coordinadora, té la intenció de fer un seguiment del primer EMGN seminari web dedicat al paper dels esquemes de garantia de crèdit (CGS) en la mitigació del grau de conseqüències socioeconòmiques i financeres de la pandèmia COVID-19. Es discuteix el paper de la UE i d’altres grups d’interès internacionals a l’hora d’assistir els països del sud i est de la Mediterrània, en particular les mesures per donar suport a les PIME en el marc de la resposta global de la UE al COVID-19. En aquest sentit, els representants d’organitzacions europees i internacionals se centren en els instruments de la UE per donar suport a la recuperació econòmica dels seus veïns del sud.

El seminari web té tres sessions, la primera ofereix una breu actualització sobre les conseqüències socioeconòmiques del COVID-19 als països mediterranis i el paper dels esquemes de garantia de crèdit en una presentació de l’EMGN. El segon aborda el paper de la UE mitjançant una presentació de la resposta global de la UE al COVID-19. I, finalment, la darrera sessió explora les perspectives del Fons Monetari Àrab (AMF).

A les sessions els segueix un debat obert per compartir totes les aportacions recollides pels participants en un intent de dibuixar una imatge més àmplia sobre els impactes que té el COVID-19 a la regió.

Col·laboració