CLUSTER – promoure la inclusió social de la joventut i de les dones a la Mediterrània

Durada: 2021-2023

Pressupost total: € 1.108.162,62. Executat per l’IEMed:  € 227.251,56.

Les dificultats econòmiques després de la pandèmia de COVID-19 han afectat greument les oportunitats d’ocupació a la regió euromediterrània, augmentant el nombre de ciutadans en risc de pobresa i exclusió social. Els grups més vulnerables -els joves i les dones- s’enfronten, com a conseqüència, a greus reptes socioeconòmics. A més, l’evolució de les demandes del mercat laboral i la creixent importància de diversificar i invertir en sectors d’economia sostenible per fer front a futures crisis econòmiques i climàtiques requereixen l’adquisició de les noves competències per part dels joves i la millora de les existents com a part d’una resposta eficaç a aquests reptes.

En aquest context, CLUSTER adapta un enfocament multi-actor, integrat i regional, i té com a objectiu crear un ambient de suport per als plans d’ocupació de joves i dones, equipant les persones aturades, en particular a les dones, d’entre 18 i 30 anys, amb competències d’ocupabilitat en els sectors de l’economia blava, l’economia circular, l’economia verda i l’agricultura sostenible, promovent associacions duradores entre la EFTP i el sector privat, i sensibilitzant les autoritats públiques i als responsables polítics.

L’objectiu general de CLUSTER és lluitar contra l’exclusió social i la pobresa entre els grups vulnerables a Xipre, Espanya, França, Itàlia, Jordània, Palestina i Tunísia, capitalitzant dels resultats de projectes anteriors i equipant a persones aturades i a dones amb competències d’ocupabilitat en els sectors de l’economia sostenible. Amb aquesta finalitat, CLUSTER tracta de:

  • Facilitar l’accés al mercat laboral de persones aturades, en particular dones, mitjançant cursos de formació en línia i in situ i accions d’orientació i tutoria, basades en models innovadors d’intervenció, desenvolupats després de l’avaluació de les necessitats i combinant experiències reeixides.
  • Fomentar associacions entre les institucions de EFTP, les PIMES i les parts interessades del sector professional que operen en els sectors de l’economia sostenible a través d’iniciatives d’intercanvi de millors pràctiques a nivell local, regional i transfronterer i activitats en xarxes.
  • Implicar les institucions públiques i als responsables polítics en la creació d’un entorn propici i en la implementació de plans d’ocupació per a joves i dones, a través de plans d’acció, informes regionals orientats a la formulació de polítiques i sessions de sensibilització a nivell euromediterrani.

CLUSTER crearà un impacte durador per als seus beneficiaris finals en tota la regió euromediterrània. A través d’eines en línia com cursos de capacitació, plataforma electrònica i sessions de coaching, el projecte impactarà almenys a 2.800 aturats, enfortint les seves habilitats en economies sostenibles i augmentant les seves oportunitats d’ocupació.

Els serveis d’ocupació i els proveïdors d’educació augmentaran les seves capacitats de combinar l’oferta i la demanda, i els agents econòmics es beneficiaran de la força laboral juvenil qualificada, el que contribuirà al creixement a llarg termini de les empreses. A més, els operadors públics de la zona euromediterrània rebran recomanacions tangibles sobre el disseny de plans d’ocupació sostenibles per a joves i dones basats en plans d’acció dissenyats.

Grups destinataris:

  • 1925 joves aturats, en particular dones, entre 18 y 30 años, a les regions associades al projecte (Espanya, França, Itàlia, Chipre, Jordània, Palestina, Túnez)
  • 140 professors i formadors d’institucions EFTP establerts en regions associades al projecte
  • 140 representants del sector privat, en particular pymes locales en els sectors d’Economia Sostenible
  • 180 autoritats públiques i responsables de la formulació de polítiques als països destinataris del projecte

El projecte CLUSTER està cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa ENI CBC Mediterranean Sea Basin (ENI CBC Med), amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) com a beneficiari principal i s’implementa a través d’un consorci de socis d’Itàlia, Xipre , França, Jordània, Palestina i Tunísia.

Visita la web de CLUSTER. Clica aquí per a conèixer totes les novetats.Líder


FINANÇAT PER