Pares berebers, fills amazics

30 octubre 2014. Des de les 18:30 | Taller | Espanyol | IEMed, Barcelona

Si el que avui els diem amazics son o no aquells als que els àrabs van nombrar “barbar” és una qüestió que ens portaria un llarg debat en el que deurien conjugar-se la història del nord d’Àfrica i la identitat dels seus habitants.

Durant molt de temps s’ha donat per vàlida l’afirmació de que era bereber qui parlava bereber. Recentment, hem assistit a un canvi fonamental: al 2011 Marroc va declarar el amazic com a idioma cooficial del país juntament amb l’àrab, deixant darrer als berebers d’ahir i per a obrir pas als amazics d’avui.

Helena de Felipe, professora de la Universitat d’Alcalà, imparteix la conferència “Pares berebers, fills amazics”, en una nova sessió del cicle “Interpretar la Mediterrània avui”. “Interpretar la Mediterrània avui” és un cicle de conferències per entendre i reflexionar sobre la regió mediterrània. Prestigiosos acadèmics i experts locals i internacionals hi tractaran qüestions sobre història, relacions internacionals, interculturalitat, migracions, literatura, llengua, política i reptes socials, sempre vinculats a la Mediterrània. Es tracta d’una iniciativa de l’IEMed amb onze programes de màster universitaris dedicats a estudiar l’àrea mediterrània.

Speakers


Moderadora

Mònica Rius

Professora Universitat de Barcelona
Helena de Felipe
Ponent

Helena de Felipe

Professora Universidad de Alcalá

Col·laboració