Noves aproximacions a l’estudi de la Mediterrània

26 gener 2015- 27 gener 2015. Des de les 18:30 | Conferència | Espanyol | Català | Institut d'Estudis Catalans, Barcelona
slideshow image

Vint any més tard de la signatura de la Declaració de Barcelona, que va marcar un moment àlgid i clau de les relacions entre la UE i els països de la regió mediterrània, el context internacional ha canviat. 

La UE pateix els efectes d’una crisi econòmica, té més membres i l’est del continent pesa en la seva política exterior, mentre a la riba sud de la Mediterrània, les situacions de crisi i conflicte semblen haver-se multiplicat: desplaçaments massius de població, fortes dinàmiques de moviments humans, incerts processos de canvi polític.

Davant la incertesa que generen aquests canvis, aquest seminari interdisciplinari de recerca vol explorar els nous fenòmens i canvis que estan configurant la regió des de diferents àmbits i disciplines d’estudi. L’objectiu: assolir un diagnòstic conjunt, compartit, i el més complet possible, de la nova regió mediterrània. 

El seminari, que s’inscriu en el programa interuniversitari Aula Mediterrània, té lloc a l’Institut d’Estudis Catalans els dies 26 i 27 de gener. Consta de 10 sessions: 

-Mobilitat, migracions i fronteres: una aproximació interdisciplinària als nous reptes de la frontera hispano-marroquí.

-Europa i la nova Mediterrània. Quins reptes de futur? 

-Ceuta i Melilla, de nou: la frontera com a recurs polític. 

-Síria, Estat en crisi: religions i conflicte. 

-Comunicació i integració regional: l’agenda temàtica dels mitjans i la promoció de l’espai intermediterrani. 

-Noves antigues cares a la Mediterrània? Actors (re)emergents en l’ordre regional. 

-Cultura i identitat al món àrab.

-Energia, indústria i canvi climàtic a la Mediterrània.

-La campanya BDS com a factor en el conflicte israelo-palestí.-La primavera àrab en el context de tres dècades de transformacions globals.

Imatges


slideshow image
veure mes imatges