Les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Energia i geoestratègia

25 octubre 2022 | Conferència | Anglès | Auditori, Torre Banc de Sabadell, Barcelona
slideshow image A model of the natural gas pipeline is seen in front of displayed word EU and Russia flag colours in this illustration taken March 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La guerra a Ucraïna ha tingut repercussions a tot el món, tant en termes geopolítics, militars com socioeconòmics. El conflicte ha provocat grans convulsions no només en el veïnatge europeu immediat, sinó també en regions més llunyanes com l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, amb efectes com a mínim desestabilitzadors.

En el pla geopolític, la guerra d’Ucraïna posa en qüestió moltes de les aliances forjades per alguns països de la regió amb Rússia a l’última dècada i els col·loca actualment en una situació incòmoda. El seu posicionament davant la invasió russa il·lustra els jocs d’aliances a la regió, de manera que l’eventual suport o distanciament creixent davant la invasió per part d’alguns països els situa de manera compromesa en un bloc estratègic o en l’altre respecte de l’esfera occidental i la UE en particular. És també probable que l’afebliment econòmic, militar i fins i tot moral de Rússia com a conseqüència de la guerra a Ucraïna provoqui realineaments estratègics a la regió a curt i mitjà termini.

A nivell socioeconòmic, les repercussions de la guerra són encara més immediates i significatives, tant per a la UE com per als seus veïns del sud. La reconfiguració de les relacions energètiques induïda per la guerra i les conseqüències per al subministrament d’energia i la inflació dels preus després de dos anys de pandèmia preveu uns efectes desestabilitzadors sense comparació. La seguretat humana també està en joc als països del sud de la Mediterrània, on els preus del blat fan témer el retorn de disturbis socials i fins i tot d’onades migratòries cap a Europa. A això s’hi afegeix l’emergència humanitària immediata i l’acollida de milions de refugiats ucraïnesos, sobretot pels països d’Europa de l’Est, on els sistemes d’acollida estan sota pressió i punt del col·lapse.

Aquesta conferència pretén debatre totes aquestes qüestions des d’un pla transversal i dinàmic que ajudi a comprendre millor els efectes adversos de la guerra al panorama euromediterrani. Per això, diversos experts en relacions internacionals i provinents de les dues ribes de la regió mediterrània debatran al voltant de dues taules rodones les diverses conseqüències econòmiques, socials, polítiques, energètiques i de seguretat que podrien derivar-se de la invasió russa a Ucraïna, la qual representa una de les crisis humanitàries més grans i de seguretat més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial.

Co-organitzat per