II Jornada d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània

6 juliol 2018. Des de les 10:00 | Taller | Català | Monestir de Montserrat
slideshow image

L’espai mediterrani presenta des de l’antiguitat, especialment des de l’antiguitat tardana, una estructura social en la qual el diàleg entre la població majoritària i les minories està a l’ordre del dia.

Aquesta situació dialògica presenta diverses formes. D’una banda, molt sovint, la població que en un lloc és majoritària és, alhora, una minoria en altres punts de la Mediterrània. Altres poblacions, en canvi, representen una minoria escampada per tot l’espai mediterrani, sense ser enlloc majoritària. Històricament, a més, s’han donat casos de minories dominants sobre majories en moltes de les unitats polítiques que s’ha succeït a la riba mediterrània al llarg dels segles. Finalment, més enllà d’aquestes situacions, no és menys cert que la població de tot el Mediterrani fàcilment es pot reconèixer en alguns trets identitaris que traspasen divisions religioses, lingüístiques o culturals, de manera que qualsevol persona mediterrània fàcilment pot sentir-se a casa a qualsevol punt de la mediterrània sense grans dificultats.

L’Abadia de Montserrat i l’IEMed dediquen la segona edició de les Jornades d’Estudi sobre Cultura i Religions a la Mediterrània a la convivència entre majories i minories a l’espai mediterrani. Partint de l’estudi de la història, la jornada es proposa analitzar la situació actual, identificar avenços i mancances i oferir vies i mesures que poden permetre la convivència pacífica. La jornada compta amb dues sessions principals “Les minories i majories al llarg de la història” i “Les minories a la mediterrània actual”.

Col·laboració