Hi ha espai per a una cooperació renovada a la Mediterrània?

10 novembre 2020 | Taller | Online
slideshow image

El 1995 la Declaració de Barcelona va fomentar per primera vegada una estructura de cooperació governamental euromediterrània sense precedents i reeixida malgrat les dificultats que la regió ja experimentava en aquell moment. Paradoxalment, l’any que commemora aquest 25è aniversari és la culminació de noves vicissituds que durant una dècada han plantejat la necessària adaptació del marc institucional del Procés de Barcelona i de la Unió per la Mediterrània.

El nou tauler d’escacs geopolític, amb la presència creixent de nous actors externs, la desestabilització dels conflictes que van esclatar després de les revolucions àrabs, l’ampliació de la bretxa socioeconòmica entre el nord i el sud, la persistent crisi migratoria derivada d’aquesta bretxa en relació amb els conflictes en curs i els efectes del canvi climàtic, l’auge dels populismes i els moviments xenòfobs i, en darrer terme, la crisi econòmica i de salut com a conseqüència de la nova pandèmia de coronavirus, esbossen un escenari preocupant a la Mediterrània que exigeix ​​respostes urgents i coordinades.

Amb motiu del llançament del número 51 de la revista Idees, dedicada a la Mediterrània, l’IEMed i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) organitzen aquest debat en línia entre representants de think tanks i institucions acadèmiques amb l’objectiu de contribuir una reflexió crítica però proactiva sobre els grans reptes als quals s’enfronta la regió i que per naturalesa requereixen solucions que s’escapen de la mera lògica nacional.