Economies mediterrànies en un món canviant

24 febrer 2017 | Conferència | Anglès | Barcelona
slideshow image

La jornada “Economies mediterrànies en un món canviant: lliçons apreses de la inestabilitat econòmica i financera i escenaris de futur” compta amb diverses sessions i debats amb experts i representants d’institucions financeres i econòmiques per tractar temes com el paper actual dels bancs centrals i les seves polítiques monetàries i tipus d’interès, i les polítiques fiscals i pressupostàries que es poden dur a terme en la regió mediterrània en un context de baixos preus dels hidrocarburs i d’envelliment de la població. També es fan propostes per millorar el clima de negocis en economies que busquen una major transparència, un marc regulador més favorable a les empreses i un accés més fàcil de les PIME al finançament. 

Entre els participants hi ha representants de diferents bancs centrals del Magreb i del Pròxim Orient, així com membres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), l’Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME), la Comissió Europea, el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, el Banc Mundial i la banca privada.

Col·laboració


Imatges


slideshow image