Diàlegs polítics sobre la violència contra les nenes a la província de Guelma (Algèria)

20 abril 2019 | Conferència | Arabic | Anglès | Guelma
slideshow image

L’abril de 2019, l’Associació INFO-COM Jeunes de Guelma organitza tres diàlegs polítics com a seguiment de la campanya de promoció que va dur a terme el 2017 per difondre els articles 333 i 341 del Codi Penal que tipifiquen com a delicte la violència verbal i l’assetjament sexual contra les dones i les nenes en els espais públics. Els diàlegs també tenen com a objectiu analitzar les limitacions per a l’aplicació d’aquesta llei sobre el terreny.

Més de 100 persones participen dels debats, entre elles, membres electes de l’Assemblea Popular (APW) de la província de Guelma i les Assemblees Populars Municipals (APC) de Bouchegouf, Guelma i Heliòpolis, a més de representants de diferents partits polítics i autoritats locals que operen en els sectors de la joventut i l’esport, la seguretat nacional, la formació professional, l’educació, la salut i els afers religiosos, així com personalitats del sector privat. També hi participen altres actors clau de la regió, com la ràdio regional de Guelma, diverses ONG i activistes, sindicalistes i representants del sector judicial i acadèmic, a més de dues joves campiones de futbol femení.

Els debats se centren en la qüestió de la violència de gènere i en els esforços per a combatre-la, incloses algunes accions de sensibilització dutes a terme per les autoritats de la província de Guelma per fer costat a les associacions esportives de dones i crear un entorn segur i favorable per a la pràctica d’activitats d’oci. Es proposen moltes recomanacions per a accelerar la lluita contra l’assetjament sexual i l’abús verbal contra les nenes a Guelma, com per exemple:

– reforçar el paper de les escoles i entitats educatives en la prevenció de la violència contra les nenes i les dones;

– establir un reglament intern de respecte mutu entre nenes i nens en les institucions juvenils;

– reiterar el paper de les ONG locals per conscienciar el jovent i les seves famílies, i proporcionar la informació necessària, així com enfortir la capacitat de les ONG per difondre àmpliament les lleis i arribar a un públic més ampli;

– involucrar líders religiosos en la transmissió de missatges sobre la no violència i el respecte;

– involucrar els mitjans de comunicació a través d’informes, programes, anuncis i pel·lícules;

– millorar el transport escolar per a qui viu lluny de les escoles i centres de formació, així com vigilar el comportament de qui sigui responsable del transport escolar i universitari;

– reforçar la seguretat als jardins públics i a les zones turístiques, tot augmentant el nombre de policies i figures de medicació;

– facilitar els procediments legals per fomentar la prestació de testimoniatges i la presentació de denúncies per part de les víctimes, així com per part de les associacions que actuen com a part civil;

– augmentar les penes per als maltractadors independentment de l’edat de la víctima i delimitar la definició de la paraula assetjament la llei, ja que aquest terme és molt ampli i el seu significat difereix d’una regió a una altra a Algèria;

– sensibilitzar sobre l’assetjament sexual i la violència contra les nenes en els mitjans de comunicació i imposar sancions severes davant l’assetjament cibernètic;

– imposar sancions a qui s’abstingui de prestar assistència a les dones que pateixen abusos o assetjament en llocs públics, així com a qui s’abstingui de declarar o denunciar aquests actes;

– involucrar la universitat en la posada en marxa de recerques científiques i acadèmiques sobre aquestes qüestions.

Aquests diàlegs polítics són una de les activitats del projecte CSO WINS, finançat per la Unió Europea i coordinat per l’IEMed en sinèrgia amb la Fundació de dones euromediterrànies.