Comprendre l’activisme relacionat amb la joventut en els països de sud i est de la Mediterrània

18 novembre 2015 | Taller | Anglès | Beirut
slideshow image

Istituto Affari Internazionali organitza el taller en el marc del projecte EuroMeSCo, cofinançat per la Unió Europea i l’IEMed.

Investigadors i professionals de la xarxa debaten sobre els resultats inicials de la investigació de l’estudi conjunt de polítiques “Comprendre l’activisme relacionat amb la joventut als països del sud i est de la Mediterrània”. El taller examina en particular les accions, els objectius i les estratègies dels moviments juvenils en l’àmbit sociopolític, amb estudis de casos a Egipte, Tunísia i Palestina.

La primera contribució a l’informe, escrita per Silvia Colombo, becària sènior de l’IAI, Roma i autora principal de l’estudi de la política, té la intenció de proporcionar el marc per a l’anàlisi de tot l’estudi de la política, incidint en diferents aspectes relacionats conceptualització de la joventut com a “narrativa”.

El segon capítol, sobre “La recerca de responsabilitats i canvis sociopolítics a Egipte: repertori d’accions i desafiaments per a l’activisme juvenil a nivell local” està escrit per Nadine Abdalla, investigadora associada al Fòrum Àrab per les Alternatives (AFA) a Egipte.

La tercera contribució aprofundeix en el cas de la joventut palestina, amb una referència específica a les joves generacions de Gaza. El capítol està redactat per Omar Shaban, director de Pal-Think a Gaza.La contribució final és redactada per Isabel Schäfer de l’Institut Alemany de Desenvolupament de Bonn sobre el tema “Fomentar un enfocament sensible a la joventut en les polítiques de la UE envers els països del sud i est de la Mediterrània: el cas de Tunísia”.