Un nou panorama polític mediterrani? La primavera àrab i les relacions euromediterrànies

6 octubre 2011- 7 octubre 2011 | Conferència | Anglès | Palau de Pedralbes, Barcelona

La primavera àrab ha situat la regió mediterrània al centre de l’agenda internacional. Les revoltes populars que es van originar a Tunísia aviat es van expandir a altres països adquirint una dimensió regional. El sud de la Mediterrània pot estar entrant avui en una fase postrevolucionària. Ara s’hauria de posar el focus en el següent: processos de democratització o retorn a l’autoritarisme.

Aquests problemes es tracten a la Conferència Anual EuroMeSCo 2011, que reuneix més de 120 participants, inclosos investigadors de la xarxa i responsables polítics i de decisió de la regió euromediterrània.

Les sessions plenàries exploren les arrels polítiques, socials i econòmiques de la primavera àrab, així com el desenvolupament de les revoltes i els camins divergents que van seguir. Els exemples reeixits de transicions democràtiques a l’Europa del Sud i de l’Est també es presenten per proporcionar als països algunes lliçons que ofereixen aquestes transformacions, malgrat l’especificitat de cada cas. Finalment, les sessions plenàries exploren les implicacions geopolítiques de la primavera àrab i reflexionen sobre l’agenda per al futur de les relacions euromediterrànies.

Imatges


slideshow image
Veure més imatges