Un món àrab en transformació: entre continuïtat i canvi

3 octubre 2013- 4 octubre 2013 | Conferència | Anglès | Paris

La conferència EuroMeSCo, coorganitzada amb l’Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea a París, reuneix més de 80 participants de 25 països euromediterranis, entre ells, diversos responsables polítics i experts de diferents grups de reflexió. La conferència té com a objectiu debatre detalladament els factors que hi ha darrere de l’estat actual del món àrab, així com les dinàmiques i les relacions euromediterrànies en una inestable costa sud.

Les sessions plenàries exploren els elements de continuïtat i canvi a la regió des d’una perspectiva àrab i el paper de la Unió Europea en el suport al progrés democràtic i al desenvolupament als països del sud de la Mediterrània.

Les sessions de treball paral·leles exploren tres nivells afectats pels processos de transició: l’Estat, la Regió i la Societat Civil. La primera sessió se centra en les reformes democràtiques i estatals als països del sud de la Mediterrània. La segona sessió de treball posa l’accent en les implicacions regionals de les transicions nacionals i els conflictes regionals, mentre que la tercera té com a objectiu discutir el paper de la societat civil i dels actors emergents en les transicions polítiques, com ara els partits, els grups de reflexió i les ONG.

Col·laboració