Seguretat humana i codesenvolupament: la perspectiva per a les noves generacions

5 desembre 2016. Des de les 09:00 | Taller | Francès | Anglès | Tunis
slideshow image

Els darrers cinc anys han demostrat que la regió mediterrània és més dinàmica que mai. Els canvis polítics i econòmics experimentats pels països de la conca van demostrar la necessitat d’una adaptació constant en el camí cap a la prosperitat compartida i la comprensió mútua entre les societats.

Per tant, la clau de l’èxit rau en la millora dels mecanismes de diàleg i cooperació entre tots els actors. Per contribuir als interessos i valors compartits pels països del Diàleg 5 + 5, la xarxa Med Think 5 + 5 té l’objectiu principal d’acollir i fomentar processos inclusius d’estudi i difusió de les causes i les solucions als principals reptes a la Mediterrània occidental reunint representants de governs, acadèmics, instituts de recerca i societat civil.

En aquest context, aquest seminari, el primer de MedThink 5 + 5, és una excel·lent oportunitat per compartir coneixements i idees, alhora que fomenta una millor cooperació reunint experts líders per debatre sobre la seguretat humana, les perspectives per a les noves generacions i la viabilitat d’avançar cap a una agenda de codesenvolupament.

La primera sessió del seminari està dedicada a l’anàlisi dels conceptes de codesenvolupament i seguretat humana i la possibilitat que els actors de la regió de la Mediterrània occidental reforcin la investigació sobre millors formes de cooperació.

El seminari també serveix tant per abordar les causes de l’atur juvenil als països de la Mediterrània occidental com per esbossar possibles solucions i considerar possibles complementaris en aquest marc regional.

Entre les conclusions de l’informe final de la reunió hi ha que s’hauran d’abordar els reptes de seguretat humana a la regió amb projectes més efectius i inclusius, que permetin avançar en la integració social i econòmica.

Col·laboració


Imatges


slideshow image