Patronatge i clientelisme polític a Jordània: la monarquia i les tribus davant la Primavera Àrab

15 novembre 2018. Des de les 18:30 | Conferència | Espanyol | IEMed, Barcelona
slideshow image

Conèixer el funcionament de l’estructura tribal existent a Jordània és fonamental per entendre el manteniment del règim i el poder de la monarquia, però també per explicar el dia a dia de la societat.
 
L’estructura social a Jordània està basada en “xarxes de dependència”, –tribus, monarquia i la resta de la societat– i que es caracteritzen per ser “asimètriques, recíproques i mútuament vinculants”. “Existeix una alternança entre qui funciona com a client i qui ho fa com a patró”. De fet, la societat tribal, basada en parentesc sanguini, funciona com “intermediària” entre la monarquia i la resta dels interlocutors socials, afavorint el status quo al país.
 
Luis Melián realitza un succint repàs de la creació de l’Estat jordà a partir de la fundació de l’Emirat de Transjordània al 1921, centrant-se en la importància que tenen avui dia les “transaccions econòmiques” per a un país “pobre en recursos” com ho és Jordània, amb dos clars punts d’inflexió: les crisis econòmiques de 1989, coneguda com “les revoltes del pa”, i la de 2011, que va esclatar al món àrab i que aquest desembre compleix els vuit anys.
 
Què ha dut a Jordània a aquestes situacions de crisis? Quin paper hi juga la monarquia? Existeixen factors externs que haguessin pogut contribuir a aquestes crisis? I quines reformes promou el govern i fins a quin punt són efectives?

Speakers


Moderadora

Emilia Calvo

Professora Universitat de Barcelona
Luis Melián
Ponent

Luis Melián

Investigador OPENAM

Col·laboració


Imatges


slideshow image