Parlem o què?

4 juny 2021. Des de les 16:00 | Taller | Online
slideshow image

Per a un creixement intel·ligent, inclusiu i sostenible de les nostres societats, els joves són fonamentals per assolir-los. Una educació i formació d’alta qualitat, una bona integració en el mercat laboral i una major mobilitat dels joves són elements clau per alliberar el potencial de tots els joves. El nivell d’atur entre els graduats de diferents nivells d’educació i formació és motiu de creixent preocupació. Els sistemes europeus han trigat a respondre als requisits de la societat de el coneixement i no han pogut adaptar els plans d’estudi i els programes a les necessitats canviants de l’mercat laboral.

Aquest debat s’emmarca en el programa “Veus dels joves” i divideix els joves participants en dues posicions contraposades per abordar el tema de la mobilitat i el diàleg intercultural com a actiu per a l’ocupabilitat o com a obstacle. Es confronten i discuteixen diferents opinions i idees a través de diferents metodologies com el debat d’Oxford o el World cafè.

En una segona fase, els joves es divideixen en 3 grups: interculturalitat, mobilitat i ocupabilitat. Anoten i discuteixen les interrelacions que cada tema comporta en relació amb els altres, expressant les emocions i conclusions de cada participant respecte als temes tractats.

Col·laboració