Oposicions i transicions al món àrab Post 2011

11 novembre 2014- 12 novembre 2014 | Taller | Anglès | Agadir

El començament de la segona dècada del segle XXI va estar marcat per esdeveniments que, a causa del seu ritme, densitat i dinàmica, van provocar, així com els seus efectes sobre els equilibris geopolítics de la regió, van convertir el 2011 en un punt d’inflexió en la història del món àrab. Més enllà de la diversitat de conceptes (revolució, aldarulls, primavera àrab) i enfocaments (polítics, sociològics, etc.) d’aquells que han estudiat la dinàmica en marxa, la majoria de les obres es van centrar en les noves elits al poder. La nova oposició sembla haver estat gairebé totalment eclipsada.

El taller, organitzat pel Centre d’estudis i de recerques en ciències socials en cooperació amb EuroMeSCo, té l’objectiu d’omplir aquest buit. L’esdeveniment examina l’estat de l’oposició en el context dels nous sistemes polítics àrabs, els reptes als quals s’enfronten i també reflexiona sobre si els nous moviments de la societat civil podrien institucionalitzar-se i convertir-se en els autèntics actors del canvi.

L’esdeveniment té lloc a Agadir amb la participació de diversos experts de diferents grups de reflexió de la regió euromediterrània.

Col·laboració