New Africa Business Development Forum

19 novembre 2020. Des de les 10:00  | Conferència | Anglès | Online
slideshow image

La pandèmia de coronavirus ha tensat el teixit socioeconòmic d’Àfrica. A principis de 2020, abans de la crisi sanitària i econòmica, el continent africà era considerat una de les regions de més ràpid creixement del món, una nova frontera per a les inversions internacionals. Els països africans i les institucions transnacionals s’enfronten ara al desafiament de mantenir aquesta tendència després de la recessió actual.

El continent africà és vast i divers, i cap narrativa simple podria representar la seva complexitat. La gran desigualtat, la pobresa, la inestabilitat política i els conflictes violents soscaven la seguretat i el benestar de milions de persones. La cooperació i la integració econòmica poden ser primers passos positius cap al desenvolupament regional. Una eliminació acurada i previnguda de les barreres comercials podria impulsar les relacions econòmiques a el mateix temps que es fomenta la interacció constructiva i els projectes d’infraestructura transnacionals.

En aquest context, “el camí de l’Àfrica cap al futur posterior a Covid-19” està clar. Cal impulsar la integració econòmica africana, invertir en infraestructura, millorar la salut i l’educació i millorar la governança multinivell. També hi ha la necessitat d’una agenda que pugui incrementar la productivitat dels sectors, estimular la manufactura, la inversió de el sector privat i l’ocupació. A l’Àfrica s’esperen importants oportunitats econòmiques.

El New Africa Business Development Forum té com a objectiu proporcionar una plataforma perquè experts, responsables polítics, líders de la indústria, acadèmics i inversors, explorin noves àrees potencials d’assistència financera per als actors clau de la infraestructura.

Col·laboració