Mitjans de comunicació davant les tensions i les transicions a la Mediterrània

28 febrer 2013- 1 març 2013 | Conferència | Anglès | Palau de Pedralbes

La reunió Euro-Med Media debat les accions destinades a donar suport als periodistes a afrontar els reptes del nou panorama social i cultural que sorgeix a la regió. Els mitjans de comunicació i els periodistes s’enfronten a les conseqüències de les transformacions i les turbulències que afecten la regió i l’esdeveniment se centra en els reptes relacionats amb aquest nou context, en particular per garantir la llibertat dels mitjans i informar entre cultures. També és una oportunitat per debatre el paper dels mitjans de comunicació a l’hora d’informar sobre les transicions democràtiques en curs als països àrabs i la crisi econòmica i social que afecta les societats europees.

La conferència és una trobada única per explorar com periodistes i mitjans poden elaborar pràctiques ètiques noves i efectives en un context de tendències i realitats canviants que afecten les nocions de diàleg, diversitat, democràcia i desenvolupament. També té un paper de defensa que proporciona solucions i recomanacions per a l’agenda institucional i per a les tres institucions implicades.

La trobada Euro-Med Media es concep com un esdeveniment preparatori del Fòrum Mediterrani Anna Lindh 2013, que serà un punt de trobada que reuneix a 1.000 principals actors de la societat civil i responsables polítics després del despertar àrab i la crisi a Europa.

Col·laboració


Imatges


slideshow image
Veure més imatges