Migracions altament qualificades en temps de crisis des del sud d’Europa: guany o desaprofitament de cervells?

3 març 2022. Des de les 18:30  fins 20:00 | Conferència | Espanyol | IEMed
slideshow image REUTERS/Albert Gea

El nombre de migrants altament qualificats augmenta constantment per diverses raons. D’una banda, entre els anys 2007-2017, quan va esclatar la crisis econòmica, milers de persones qualificades de països com Espanya o Itàlia van marxar a altres països d’Europa i Nord Amèrica en busca de millors oportunitats laborals. D’altra banda, en el context de l’economia del coneixement, i la conseqüent carrera entre els països altament industrialitzats per obtenir talent global, diversos governs engeguen polítiques per atraure migrants altament qualificats. Alhora, considerant el que la ponent Riaño ha anomenat “la migració per amor”, l’amor és avui dia un altre factor central en el projecte i la decisió de traslladar-se a un altre lloc. Això està exemplificat a Suïssa, on gairebé el 40% dels matrimonis que es realitzen anualment son unions bi-nacionals entre una persona suïssa i una persona migrant. Gran part d’aquests migrants tenen formació universitària. Aquest context genera importants qüestions de recerca: fins a quin punt les persones migrants altament qualificades aconsegueixen obtenir un lloc de treball que correspon a les seves qualificacions, o al contrari, només aconsegueixen obtenir treballs per sota de les seves qualificacions? En aquesta presentació, la ponent estudia el cas de Suïssa, un país amb un alt nombre d’immigrants altament qualificats provinents de diversos països. Riaño adopta una perspectiva interseccional per examinar fins a quin punt existeixen diferències entre migrants i no migrants altament qualificats, homes i dones, respecte a la seva integració laboral. Els resultats posen en relleu el rol clau del gènere i del país de naixement, així com de les estratègies que desenvolupen les parelles per distribuir-se el treball remunerat i el treball domèstic.

Yvonne Riaño és professora titular a l’Institut de Geografia de la Universitat de Nuchâtel i membre al Comitè Nacional Suís de la Unió Geogràfica Internacional (IGU). També dirigeix un grup de recerca sobre emprenedoria migrant transnacional al Centre Nacional de Competència en Investigació nccr – on the move. Especialitzada en geografia de la desigualtat, Riaño utilitza una perspectiva feminista i metodologies participatives en el seu treball per contribuir a l’autogovern en assentaments informals de ciutats llatinoamericanes i el rol de les polítiques migratòries en la configuració de les desigualtats en l’accés al mercat laboral, entre d’altres àrees de recerca. Ha publicat una àmplia selecció d’articles a llibres i revistes internacionals. Entre les seves publicacions recents destaquen “Understanding brain waste: Unequal opportunities for skills development between highly skilled women and men, migrants and nonmigrants” (en Population, Space and Place, 2021) i “Policies of international student mobility and migration: theoretical and empirical insights” (amb Christof Van Mol i Parvati Raghuram, en Globalisation, Societies and Education, 2018).

Moderada per Thales Speroni, investigador postdoctoral de CER-Migracions. Conferència coorganitzada per l’IEMed en el marc del programa Aula Mediterrània 2021-22 en col-laboració amb CER-Migracions.

Aquesta conferència té lloc a la sala d’actes de l’IEMed, Girona, 20 – Barcelona i també es pot seguir al canal de Youtube de l’IEMed.

Speakers


Ponent

Yvonne Riaño

Professora titular Institut de Geografia, Université de Neuchâtel
Thales Speroni
Moderador

Thales Speroni

Investigador post-doctoral CER-Migracions

Organitzat per