Innovació, tecnologies de la informació i la comunicació. Marc, models de finançament i bones pràctiques

5 octubre 2015 - 6 octubre 2015. Des de les 16:30  | Conferència | Anglès | Palau de Pedralbes, Barcelona
slideshow image

La innovació és el centre del desenvolupament econòmic i social, ja que contribueix a millorar la productivitat i la competitivitat. Les economies dels països mediterranis han avançat en el desenvolupament de marcs de polítiques d’innovació. Tot i això, el repte restant és augmentar el nivell d’integració de les pimes a les xarxes que donen suport a la introducció de noves tecnologies.

Els governs de la regió van adoptant progressivament polítiques i estratègies d’innovació mitjançant la introducció i millora de l’accés a les noves tecnologies dins dels sectors públic i privat, tot promovent el seu ús per a l’emprenedoria i avançant cap a l’economia del coneixement. Segons el Banc Mundial, els processos d’innovació germinen i es desenvolupen en “sistemes d’innovació” formats per organitzacions i actors públics i privats que es connecten de diverses maneres i que reuneixen les competències tècniques i financeres i les aportacions necessàries per a la innovació. A més, és rellevant analitzar el vincle entre innovació i productivitat i examinar l’accés essencial al finançament per facilitar la introducció de la innovació.

La reunió discuteix entre els actors i experts participants de la regió com els responsables polítics poden desenvolupar i reforçar un ecosistema empresarial i amigable interior favorable a la innovació.

Col·laboració


Imatges


slideshow image