Europa / Mediterrània: reptes estratègics i un raig de llum.

24 juny 2022- 6 juny 2012. Des de les 18:00 | Conferència

Gairebé un any després del seu inici, no podem preveure encara l’abast de les revoltes àrabs sobre la gestió de les migracions a la Mediterrània. No obstant això, cal tenir present que els factors impulsors de les revoltes incideixen també en els processos migratoris, i per tant s’obre també una etapa de canvi que pot incidir en les polítiques migratòries.

Així, la manca d’un horitzó professional digne ha convertit l’emigració, especialment entre els joves, en un factor estructural dels mercats laborals dels països del sud de la Mediterrània. Així mateix, els països del nord d’Àfrica, en tant que espai de migracions de trànsit procedents del sud del continent, eren claus en la contenció d’aquests fluxos migratoris, que sovint eren l’origen del trànsit irregular d’immigració cap a Europa. Aquestes migracions s’havien convertit en un recurs polític per als governs dels països del sud de la Mediterrània. Un element tàctic utilitzat a l’hora d’establir l’agenda política i de cooperació.

L’actual transició política hauria de permetre desenvolupar economies amb capacitat de generar expectatives de futur que incideixin en la decisió d’emigrar, a l’hora que, pel que fa a les migracions de trànsit, la gestió fronterera d’estats en vies de democratització hauria de garantir una mobilitat millorada a la regió.

Omar Benbekhti, Professor at the Faculty of Social Sciences, University of Oran, tanca aquest cicle de conferències “Comparative Migrations Policy in the Mediterranean: managing migration in a changing region” organitzat per L’IEMed com a activitat complementària al Màster en Gestió de la Immigració de la Universitat Pompeu Fabra.

Speakers


Ponent

Jean-Pierre Cassarino

Professor European University Institute
Ponent

Maurizio Ambrosini

Professor University of Milan
Omar Benbekhti
Ponent

Omar Benbekhti

Professor University of Oran

Col·laboració


Imatges


slideshow image