Euro-Med Forum sobre pimes a la Mediterrània

4 juliol 2018 - 5 juliol 2018 | Conferència | Espanyol | Barcelona
slideshow image

L’IEMed participa a la conferència anual de la MED Confederation, una entitat que té com a objectiu impulsar la cooperació socioeconòmica a la Mediterrània per situar aquesta regió de fins a 450 milions d’habitants en una millor posició econòmica, comercial i social. Sota el títol “Creant ponts entre les PIMES del nord i del sud de la Mediterrània: el paper de les PIMES en el desenvolupament socioeconòmic a la regió mediterrània”, s’articula la nova edició de la conferencia.

Aquesta cita, organitzada per la Fundació La Caixa i l’IEMed, reuneix a representants d’organitzacions internacionals, institucions públiques i privades, associacions empresarials, una xarxa d’actors de la societat civil així com a associacions i fundacions de la regió per obrir un debat en profunditat sobre els reptes socioeconòmics compartits en la Mediterrània.

El programa compta amb tres panels consecutius -“Com crear ecosistemes per als emprenedors”, “Com donar suport al desenvolupament de les PYMES”, i “El rol de les polítiques en relació al desenvolupament de les PYMES al sud de la Mediterrània”.

Col·laboració