El Diàleg 5+5 com instrument d’integració i cooperació regional a la Mediterrània occidental

23 maig 2016- 24 maig 2016. Des de les 09:00 | Taller | Anglès | Francès | Palau de Pedralbes
slideshow image

Uns trenta think tanks i institucions de diplomàcia pública acorden crear la “Med Think 5+5”, una nova xarxa de think tanks amb seu a Barcelona. L’objectiu de la xarxa, que impulsa i acull en tant que secretariat l’IEMed, és fomentar el diàleg i la recerca sobre com promoure la integració regional i la cooperació a la Mediterrània occidental.

En aquest sentit, la nova xarxa de think tanks “Med Think 5+5” neix per aprofundir en l’anàlisi i la comprensió dels principals reptes que afronta la Mediterrània occidental, així com sobre les seves necessitats i les tendències que s’hi detecten, amb la finalitat d’aportar elements útils en les consideracions i presa de decisions en el marc del Diàleg 5+5.

La seva constitució comença enguany, primer, escollint un comitè científic, i desprès, aprovant un pla de treball bianual per al periode 2017-2018. Es preveu que el pla inclogui la programació d’un gran fòrum anual, així com de seminaris i simposis, i el llançament de tres treballs de recerca anuals i d’eines de difusió digital.

Imatges


slideshow image