El desenvolupament humà com a motor de la cooperació entre el diàleg 5 + 5

25 juny 2018- 27 juny 2018 | Conferència | Anglès | Francès | Alger
slideshow image

El III Fòrum de MedThink 5+5, una xarxa de 30 think tanks de 10 països de la Mediterrània Occidental que coordina l’IEMed, es presenta sota el títol “El desenvolupament humà com a conductor de la cooperació entre el Diàleg 5+5”.

L’objectiu de la conferència és la reflexió col·lectiva sobre els creixents fluxos migratoris de persones i recursos, la gestió dels quals només pot ser compartida. Així doncs, el corpus temàtic del III Fòrum MedThink 5+5 es divideix en quatre grans blocs, amb temàtiques que aniran des de la mobilitat intrarregional, la prevenció de l’extremisme violent des del punt de vista dels joves i les dones, així com la radicalització i el terrorisme.

Aquesta tercera edició, coorganitzada per l’IEMed amb la Unió per la Mediterrània (UpM) i la col·laboració de l’Institut National d’Etudes de Stratégie Globale (INESG), és una cita clau entre més de quaranta experts, polítics d’alt nivells i representants de institucions diplomàtiques dels Estats membres del Diàleg 5+5 (Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal; i d’altra banda, Algèria, Líbia, Marroc, Mauritània i Tunísia).

Col·laboració


Imatges


slideshow image
veure més imatges