El camí cap a la integració: transport i logística a la Mediterrània Occidental

10 desembre 2018- 11 desembre 2018 | Conferència | Anglès | Nouakchot
slideshow image

En el marc de la cooperació entre el Groupe de Ministres de Transport de la Méditerranée Occidentale (GTMO) i la Unió per la Mediterrània (UpM), la interconnexió dels països de l’espai 5+5 continua sent un element clau d’integració i co-desenvolupament. No obstant això, obstacles en diversos nivells impedeixen des de fa molt de temps la seva finalització. Coincidint amb la 9ena Conferència dels Ministres de Transport dels països de la Mediterrania occidental (“Diàleg 5+5”) a Nouakchott, aquest seminari temàtic té l’objectiu d’iniciar un debat en profunditat sobre aquests temes amb la participació d’experts i responsables polítics d’alt nivell. Els aspectes més exigents de la governança, el finançament i els reptes de la integració de les infraestructures relacionades amb el transport, es debaten per consolidar perspectives adequades per al futur dels marcs de cooperació existents. El seminari s’organitza entorn de tres sessions: “Logística i connectivitat a la Mediterrània Occidental”, “El paper dels corredors transfronterers en el desenvolupament” i “Reptes empresarials d’un sistema de transport integrat en els països de la GTMO 5+5”.

Col·laboració