Med Dialogues +2030. Accelerar la transició energètica a la regió de la Mediterrània meridional i oriental: factors clau i desafiaments

16 juny 2021. Des de les 18:00  fins 19:15 | Taller | Anglès | Francès | Online
slideshow image

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), juntament amb l’Oficina de Barcelona del Club de Roma i la Fundació “La Caixa”, organitzen un cicle de sis conferències (Med Dialogues +2030) que es desenvolupen entre maig i novembre de 2021. En el marc del cicle títol “el camí cap a una mediterrània més sostenible i resilient al clima”, diferents actors i parts interessades de sud i est de la conca mediterrània, inclosos experts, acadèmics, responsables polítics i representants de la societat civil, debaten sobre la implementació actual dels objectius relacionats amb les polítiques climàtiques i mediambientals a la regió mediterrània en l’àmbit de l’Agenda 2030.

El panorama energètic de la regió mediterrània està experimentant canvis significatius impulsats per factors i desafiaments crítics. D’una banda, s’espera que la demanda d’energia primària en els països de sud i est de la Mediterrània augmenti substancialment durant els propers 25 anys. Impulsada pel desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la ràpida urbanització, suposarà un desafiament important per a la seguretat energètica.

D’altra banda, la regió mediterrània s’enfronta al desafiament del canvi climàtic com cap altra regió del món. Mitigar la seva intensitat requereix un canvi radical cap a un escenari energètic descarbonitzat que permeti complir els objectius de l’Acord de París. No obstant això, els països de sud i est de la Mediterrània encara depenen significativament dels combustibles fòssils que contribueixen enormement a les emissions de carboni, i els pronòstics projecten el predomini de la combinació d’energia basada en combustibles fòssils durant els propers 20 anys.

Per fer front al desafiament de la descarbonització al temps que es garanteix la seguretat energètica, tots dos a la base de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 ( “Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots”), s’han de redoblar els esforços en la regió mediterrània en els propers anys cap a l’acceleració de la transició energètica.

En particular, aquesta segona sessió és presentar la situació actual de la transició energètica a la regió de sud i est de la Mediterrània. Analitza les perspectives i desafiaments per a l’acceleració de la descarbonització de el sector energètic i la millora de l’eficiència energètica, així com reflexiona sobre els factors creixents que representen una amenaça significativa per al futur de la seguretat energètica a la regió. Finalment, el diàleg té com a objectiu debatre iniciatives i accions concretes que podrien implementar-se en el marc de l’Agenda 2030 i la cooperació euromediterrània per avançar cap a un subministrament d’energia més neta i seguretat a la regió mediterrània.

Speakers


Moderador

Grammenos Mastrojeni

Secretari general adjunt d’energia i acció climàtica UpM
Ponent

Moncef Harrabi

CEO Harrabi Renewable and conventional Energies Company

Coorganització


Cicle