De la crisi a la recuperació a la Mediterrània occidental: reptes i oportunitats en el camí cap a un creixement sostenible a l’era post-COVID-19

11 novembre 2020. Des de les 15:00 | Taller | Anglès | Online
slideshow image

Aquest seminari web de la xarxa de think tanks Medthink 5 + 5 de la Mediterrània occidental té com a objectiu analitzar la situació econòmica generada per la crisi COVID-19 als països de la regió. Les perspectives de recuperació econòmica tenint en compte els plans presentats pels diferents països de la Mediterrània occidental per tornar a un camí de creixement econòmic i ocupació es debaten en aquest seminari web. Organitzat per l’IEMed i el Centre de Polítiques per al Nou Sud en el marc de la xarxa MedThink 5 + 5 de grups de pensament de la Mediterrània occidental. Es convida a experts de la xarxa MedThink 5 + 5 a desenvolupar la seva anàlisi al voltant de les següents preguntes:

 – Els plans de recuperació anunciats pels països de la regió responen a una situació de conjectures en lloc d’il·lustrar una autèntica gana de reformes? És probable que condueixin a una transició cap a un creixement més sostenible i inclusiu? Les seves principals mesures s’adapten a les seves ambicions declarades i s’adapten a la situació?

– Fins a quin punt els plans de recuperació podrien comportar un canvi important en les seves orientacions econòmiques? És probable que ajudin els països de la regió a fugir de la seva dependència de certes indústries com el turisme o l’energia mitjançant una economia més diversificada?

– Com finançar la recuperació econòmica?

– Considerant els joves i els treballadors poc qualificats com els més afectats per l’atur, quin lloc haurien de tenir en la recuperació?

– Com superar els principals obstacles per a la recuperació econòmica (per exemple, incerteses derivades del COVID-19, corrupció i mala governança, clima empresarial deficient, inestabilitat política, finances públiques febles)?

– Quines són les oportunitats comercials i d’inversió de l’era post-COVID-19 que els països de la regió haurien d’aprofitar? – Finalment, com pot la cooperació euromediterrània i concretament el diàleg 5 + 5 proporcionar solucions concretes per afrontar els reptes de la recuperació econòmica post-COVID-19 i contribuir a aconseguir un creixement més sostenible?

Col·laboració