Cap a Barcelona + 25. Cooperació euromediterrània i partenariat

19 febrer 2019 | Taller | Català | IEMed, Barcelona
slideshow image

En el marc del llançament de l’Estratègia Mediterrània MedCat 2030 de la Generalitat de Catalunya i de la futura commemoració de la Declaració de Barcelona de l’any 1995, s’organitzen sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya, un seguit de debats sobre la Mediterrània en matèria de partenariats, tendències i reflexió per part d’institucions catalanes.

L’IEMed organitza un d’aquests debats, titulat “Cooperació euromediterrània i partenariat”, que s’adreça a experts i que té l’objectiu d’exposar les tendències a la regió, identificar els reptes a afrontar i assenyalar prioritats, recomanacions i instruments per a l’acció d’institucions i govern de Catalunya.

A més, l’IEMed també acull dues sessions de treball dedicades a diferents iniciatives impulsades des de la Generalitat de Catalunya que tenen la joventut mediterrània com a destinatària. En concret, una sessió sobre el projecte “Apoderament de les dones joves de la Mediterrània a través de l’economia social i solidària» (de l’ Agència Catalana de la Joventut) i el debat “Joves veus mediterrànies» promogut en el marc dels treballs preparatoris del Pla Marroc de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboració


Imatges


slideshow image