Fons de Solidaritat Prioritària: Dones del futur en l’eix mediterrani 1: Fomentar la capacitat dels actors que treballen per la igualtat

Durada: 2014-2018

Pressupost:  1.429.300 €

Els objectius principals del projecte són: 

  • Reforçar el monitoratge de les polítiques públiques sobre dones i igualtat de gènere en l’àmbit local i de descentralització;
  • Incrementar l’accés i la creació de coneixement en relació amb la igualtat, les dones i el gènere;
  • Fomentar els partenariats i intercanvis entre els actors de la igualtat en l’àmbit local, nacional i regional de MENA/UE.

El projecte s’estructura al voltant de cinc grans blocs d’activitats: 

1) Creació de 21 clústers locals d’actors de la igualtat de gènere (a Algèria, Egipte, Jordània, el Líban, el Marroc, Palestina i Tunísia), amb l’objectiu de promoure els intercanvis, el treball en xarxa i els vincles P2P entre diferents actors locals, nacionals i regionals (administracions públiques, societat civil, acadèmics i experts) per debatre i fer el seguiment de polítiques públiques relacionades amb temes de gènere i abordar la implicació de les dones en els processos de decisió política locals, nacionals i regionals.
2) Posada en marxa de projectes de conscienciació sobre aspectes relacionats amb la igualtat de gènere, d’acord amb un enfocament local i participatiu.
3) Monitoratge de polítiques relacionades amb el gènere i elaboració d’àmplies anàlisis de caràcter polític dels compromisos dels 43 estats membres de la Unió per la Mediterrània en el camp de la igualtat de gènere, amb l’objectiu d’incrementar la cooperació política en aquest àmbit.
4) Crear i actualitzar regularment un centre de documentació i una plataforma de diàleg en línia (www.euromed.foundation) en què es puguin consultar publicacions sobre gènere i drets de les dones a la regió euromediterrània (més de 1.500 publicacions i recursos sobre gènere i temes relacionats amb el feminisme, amb resums en anglès, francès i àrab).
5) Traslladar els resultats als responsables polítics i als líders d’opinió pública i advocar per l’adopció de polítiques nacionals inclusives sobre gènere en trobades d’alt nivell i en processos de diàleg regionals com la Conferència de Ministres de la Unió per la Mediterrània en relació amb el rol de les dones en la societat.

El projecte ha comptat amb el finançament del Ministeri d’Afers Exteriors i per a Europa de França.

Líder


Socis


FINANÇAT PER