Els Estats membres de la UpM donen suport al projecte EMGN

15 juny 2022 | Corporate news

El projecte ‘Xarxa de Garantia Euromediterrània (EMGN)’, impulsat per l’IEMed, l’Associació d’Economistes Euromediterranis (EMEA) i l’Agència Alemanya de Cooperació Internacional (GIZ), ha rebut el segell de la Unió per la Mediterrània (UpM).

La decisió s’ha pres en la reunió d’Estats Membres de la UpM a nivell d’Alts Funcionaris que s’ha celebrat avui per parlar de les activitats i projectes de la Unió per la Mediterrània per al segon semestre de l’any 2022. Durant la reunió, s’ha acordat atorgar el segell de la UpM al projecte EMGN, que té com a objectiu facilitar l’accés al finançament, en particular per a les MIPIMES, mitjançant la formació, la recerca i el desenvolupament, la incidència i la comunicació, i l’intercanvi de coneixement.

El projecte ja presenta un ampli ventall d’activitats i programes amb el suport econòmic de la GIZ.

El segell de la UpM

El segell UpM permet als promotors de projectes mobilitzar governs i grups d’interès, conscienciar i donar visibilitat i accedir a una forta xarxa de donants i institucions financeres. A més, la UpM ofereix suport per garantir la implementació dels projectes mitjançant coneixements tècnics, oportunitats de networking i visibilitat, i fa un balanç d’idees especialment innovadores per tal d’augmentar-les a un nivell més regional.

Més informació a la pàgina web de la UpM

Web del projecte